Spotřeba vody na Plzeňsku stoupá, její cena také

ilustrační foto / plzen.cz

Průměrná denní spotřeba vody na  osobu v domácnostech Plzeňského kraje významně vzrostla. V porovnání s rokem 2013 představoval tento nárůst 10,1 %, tj. 8,1 l/osoba/den. Cena za vodu (bez DPH) v porovnání s rokem 2013 rostla v Plzeňském kraji nejvíce ze všech krajů. Cena stočného (bez DPH) byla naopak v porovnání s ostatními kraji v roce 2017 nejnižší. V Plzeňském kraji byl také zaznamenán nejnižší podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů (85,0 %). I když se počet ČOV zvyšoval, jejich kapacita oproti roku 2013 klesla o 7,9 %.

V Plzeňském kraji bylo v roce 2017 v průměru denně spotřebováno na osobu 88,6 litrů fakturované vody, v porovnání s průměrem ČR byla spotřeba vody o 0,1 l na osobu a den nižší. V roce 2017 byla nejnižší spotřeba vody zaznamenána ve Zlínském kraji 75,9 l na osobu a den, naopak nejvyšší spotřebu vykazovaly domácnosti v Hl. městě Praze 109,3 l na osobu a den. V porovnání s rokem 2013 se spotřeba specifického množství vody fakturované domácnostem v Plzeňském kraji zvýšila o 10,1 % (druhý nejvyšší nárůst mezi kraji). Nejvyšší růst spotřeby vody byl zjištěn v porovnání s rokem 2013 v domácnostech Ústeckého kraje 13,4 %, nejvyšší pokles (1,9 %) v Hl. městě Praze a Jihočeském kraji.

Cena vody (bez DPH) v Plzeňském kraji vzrostla z 31,8 Kč/m3 v roce 2013 na 38,1 Kč/m3 v roce 2017, tj. zvýšení o 19,8 %. V porovnání s ostatními kraji bylo zvýšení cen vody oproti roku 2013 v Plzeňském nejvyšší. V ČR dosáhla cena za vodu 37,2 Kč/m3. V rozmezí let 2013 až 2017 se v ČR zvýšila cena vody o 10,4 %. V roce 2017 byla nejnižší cena vody zaznamenána v Olomouckém kraji (32,5 Kč/m3) a nejvyšší v Ústeckém kraji (43,4 Kč/m3). V porovnání s ostatními kraji byla cena za vodu v Plzeňském kraji pátá nejvyšší.

Cena stočného (bez DPH) byla v Plzeňském kraji v rámci ostatních krajů nejnižší. V roce 2017 činila cena stočného 27,0 Kč za m3. V porovnání s rokem 2013 se zvýšila o 6,7 %. Cena stočného v roce 2017 byla v průměru v ČR oproti Plzeňskému kraji vyšší o 5,8 Kč za m3. V porovnání s rokem 2013 vzrostla cena stočného v ČR o 12,3 %. Ze všech krajů bylo stočné nejvyšší v Libereckém kraji (42,2 Kč/m3).