Spolu s úklidem začnou v Plzni i jarní výhraby trávníků

foto: ÚMO 3

Blížící se jaro a stoupající venkovní teploty vedly centrální obvod v souladu s operačním plánem zimní údržby k vydání pokynu úklidovým firmám, aby započaly s odstraňováním posypového materiálu z komunikací. Současně bude na území centrálního obvodu probíhat strojní metení s použitím dezinfekce všech místních komunikací čítající zhruba 100 km tras.

foto: ÚMO 3

„Od 18. března bude v obvodu probíhat strojní čištění s použitím dezinfekce, od 9. do 30. dubna pak blokové čištění historického jádra města“, upozorňuje David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu.

Jarním, respektive generálním, úklidem prochází rovněž všechny zelené plochy a keřové skupiny, které obhospodařuje třetí plzeňský obvod. Výhraby se nezaměřují pouze na likvidaci spadaného listí, odumřelých částí rostlin, mechů, větviček a jiných nečistot v trávníku snižující jeho kvalitu, ale také na úklid veškerých odpadků, které se na něm nachází. Výměr plochy, na které se tyto práce provádí, je bezmála 105 ha.

 „Jarní výhrab začal 15. března a bude pravděpodobně ukončen v polovině dubna. Poté již zaměříme pozornost na první seč travnatých ploch, kterou plánujeme na začátek měsíce května. Tento termín však může ještě ovlivnit rychlost růstu trávy v návaznosti na letošní klimatické podmínky,“ dodává David Procházka.