Soukromá ZUŠ Trnka, Staniční 2, Plzeň a její literárně-dramatický obor: Jak děláme „dramaťák“

Foto: ZUŠ Trnka

Kdybychom měli několika málo slovy pojmenovat základ práce, výuky v našem LDO bude tím prvním slovem určitě UVOLNĚNÍ. Uvolňováním (se) naše práce začíná a k plnému uvolnění (se) se snažíme dospět. A jde nám o uvolnění celého člověka, celého psychofyzického aparátu – tedy těla a mysli k novému, neznámému, k akci, k tvořivosti, k tvorbě.

Snažíme se uvolnit od všeho stresu, všeho přebytečného napětí všedního života, od všech myšlenkových, pohybových, hlasových stereotypů, klišé, které jsme od nejútlejšího věku po cestě životem, socializujícími, výchovnými organizacemi stačili nasbírat. Snažíme se dobrat uvolnění ke zcela svobodnému nakládání s tím objevovaným, svobodné HRY s ním. Ano, ocitáme se na svátečním území hry, kde je všechno beztrestně, svobodně možné – naučíme-li se znovu si hrát. A je zde beztrestně, protože jen JAKO, objevit, vyzkoušet i to nebezpečné, divoké, zlé, co v sobě máme, a co nám „všednodenní“ svět zkoumat, objevovat tak úplně nedovolí. Čím jsme starší, tím je tato cesta zpět ke svobodnému objevování, zkoumání, hraní (si), tvoření těžší, je proto dobré moci ji nastoupit již v dětství – a to ne jen pro budoucí výkonné divadelní umělce.

Foto: ZUŠ Trnka

Druhým zásadním slovem a cílem je nám PŘIPRAVENOST. Abychom si mohli se světem co nejsvobodněji hrát, musíme mít svůj základní „hrací“ nástroj – tedy své tělo co nejlépe připraveno. Tedy tak, aby byly jeho soustavy uvolněné, nikoli rozvolněné, abychom o něm každou chvíli věděli co nejvíce a mohli k tvorbě použít každou jeho částečku, každou kost, každý sval. Abychom dokázali co nejpřesněji a nejcitlivěji vnímat svět kolem sebe všemi smysly, abychom dokázali za nejnáročnějších herních (a životních) situací opravdově, svobodně reagovat. Abychom dokázali se světem cele, otevřeně, opravdově komunikovat.

Opravdová, otevřená KOMUNIKACE s partnerem – spoluhráčem, spoluhercem, souputníkem na cestě životem je dalším zásadním tématem naší výuky. A to komunikace verbální i neverbální, komunikace v náročných herních, pracovních a životních situacích. Od prvních hodin trénujeme vzájemnou citlivost, vnímavost, souhru. Budujeme a v nejrůznějších situacích trénujeme, zakoušíme dovednost být, jak svobodným jedincem, tak součástí lidského společenství.

Foto: ZUŠ Trnka

Tyto průzkumy sama sebe, světa kolem sebe provádíme za pomocí metod a technik Dramatické výchovy. Práce na DIVADELNÍ INSCENACI je nám potom ke zkoumání základní motivací. Každý rok se snažíme od počátků společnými silami vytvořit divadelní tvar, společně pracujeme ne jen na svých hereckých rolích, ale také na dramaturgicko – režijní koncepci, či na scénografické koncepci. Součástí naší dramaturgické přípravy je poznávání dějin divadla i nejsoučasnějších divadelních trendů. I když je pro nás samozřejmě důležité dojít k premiéře divadelního tvaru, tím nejpodstatnějším je právě ona cesta – a vše, co při ní objevíme a zažijeme.

Možná proto, že naše cesta k divadelnímu tvaru je poctivá a společně plně prožitá, bývají pak naše inscenace oceňované odbornou i laickou veřejností. A to mimo jiné na celostátních divadelních přehlídkách dětského, studentského a experimentálního divadla, jakož i na vrcholné mezidruhové přehlídce amatérského divadla Jiráskův Hronov.

Pro rok 2019/2020 otevíráme novou třídu pro žáky od 5 do 7 let vždy ve čtvrtek od 17, 00 do 18,30. Více informací najdete na www.zustrnka.cz.

PR