Co smím, co nesmím a co se mi může stát, když to poruším

Foto: Klub Akcent Rokycany

Se starým rokem 2017 skončil i jeden z projektů rokycanského Klubu Akcent pro děti a mládež, jehož zřizovatelem je Diakonie Západ. Tento Klub navštěvují mladí lidé a děti ve věku od 6 do 20 let, kteří řeší obtížné i každodenní životní situace či hledají prostor pro aktivní trávení volného času. Díky celoročnímu projektu s názvem „Ve světě se neztratím“ se v Klubu Akcent realizovaly preventivní tematické měsíce. V posledním měsíci roku 2017 to bylo téma „Co smím, co nesmím a co se mi může stát, když to poruším“.

Během prosince proběhlo několik atraktivních aktivit na dané téma, kde se uživatelé Klubu mohli dozvědět, jaké dopady může mít rizikové chování, jako je například vandalismus apod. Během celého roku jsme se věnovali i dalším oblastem, jako byla např. práce, škola, životní styl či vztahy. V rámci těchto měsíčních programů byly realizovány preventivně vzdělávací besedy, promítání, workshopy, zážitkové aktivity, výtvarné dílny nebo sportovky, a to vše díky finanční podpoře z MŠMT, Plzeňského kraje i dárců sbírkového projektu Voda pomáhá.

„I díky   projektu se Klub Akcent stal pro děti a teenagery prostorem pro poznávání se s novými lidmi, setkávání s vrstevníky, získávání nových zážitků, ale také vědomostí či dovedností. Klub Akcent mohou stávající i noví klienti letos navštívit v otevírací době, a to od pondělí do čtvrtka v době od 13:30 – 18:00 hodin na adrese: Jiráskova 481 v Rokycanech,“ uvedla Kateřina Brožíková, koordinátorka Klubu Akcent pro děti a mládež Rokycany.

Projekt „Ve světě se neztratím“ se pro letošní rok přesouvá do dalšího z diakonických nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, a to do Klubu Atom pro děti a mládež v Plzni.