Služba Senior expres za pět let fungování přepravila 51 000 cestujících

Senior expres už v Plzni funguje pět let. Foto: Plzen.eu

Pět let už funguje v Plzni Senior expres, tedy služba zajišťující přepravu seniorů starších 70 let a zdravotně postižených občanů na území města Plzně a blízkého okolí. Službu zřídil v roce 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně ve spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními podniky. Senior Expres nabídl cílové skupině flexibilní a komfortní řešení v podobě dopravy na zavolání.

„Vozidla Senior Expresu přepravila od doby svého vzniku téměř 51 tisíc cestujících. Protože je tato služba stále oblíbenější a žádanější, je záměrem vedení města ji rozšiřovat i v budoucnu. V současné době je seniorům k dispozici šest vozů, na podzim bychom chtěli vozový park posílit o sedmé vozidlo,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa (ODS).

„Tento benefit pro dříve narozené Plzeňany se okamžitě stal hitem a trend úspěšně pokračuje. Věhlas Senior Expresu už dávno překročil hranice regionu, pro inspiraci zavítali do Plzně zástupci řady měst a obcí – mimo jiné Sokolova, Karlových Varů, Neratovic ale i kolegové z Brna. Těší nás, že systém přepravy Senior Expres zaujal i v partnerském městě Regensburg, kde vedení radnice velmi pozitivně kvitovalo, jakým nadstandardním způsobem zajišťuje město Plzeň přepravu svým seniorům a zdravotně postiženým,“ přiblížila náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková (ANO).

Už po prvním měsíci provozu Senior Expresu bylo jasné, že jedním vozem nelze uspokojit poptávku. „V době příprav nebylo možno odhadnout, nakolik bude vůz vytížen. Služba je určena seniorům starším 70 let, což je kategorie, která v MHD cestuje v Plzni zdarma. Navíc naše město patří k těm lokalitám, které jsou velmi hustě protkány sítí dopravních linek, spoje jsou většinou nízkopodlažní, tedy vstřícné potřebám dříve narozených. I přesto byl zájem plzeňských důchodců o Senior Expres od počátku enormní, takže po třech měsících provozu bylo jasné, že je nezbytné posílit službu o další vůz,“ uvedla Alena Hynková, vedoucí magistrátního odboru sociálních služeb.

Jako ideální vozidlo nejlépe odpovídající požadavkům na pohodlí dříve narozených, zejména při nastupování a výstupu z vozidla se ukázal VW Caddy. Flotila šesti těchto vozů aktuálně brázdí ulice města. Jeden je v provozu od 6 hodin ráno do 22 hodin večer, dalších pět v pracovní dny od 7 do 15 hodin. Za provoz jednoho vozu platí město prostřednictvím svého odboru sociálních služeb ročně 1,3 milionu korun.

„Není tajemstvím, že ve srovnání s ostatními městy v republice je Plzeň nejrychleji stárnoucí. Počet osob pobírajících starobní důchod atakuje hranici 46 000, připočítáme-li k tomu ještě invalidní důchodce, pak jsme na čísle 53 000. To je téměř třetina populace města. Tuto skutečnost a související vývoj je třeba mít na zřeteli a činit odpovídající opatření, zejména směrem k posilování vozového parku,“ doplnila náměstkyně Eliška Bartáková.

„V rámci republiky jsme byli prvním velkým městem, které se rozhodlo provozovat tuto službu prostřednictvím vlastních útvarů. Ani s šesti vozy nemáme šanci uspokojit poptávku po přepravě. Z kapacitních důvodů jsme nuceni každý měsíc odmítnout přes 300 zájemců. I přes naší společnou snahu posilovat průběžně vozový park není v možnostech města uspokojit všechny zájemce. S tím je nutno počítat i do budoucna,“ dodala Alena Hynková.

S narůstajícím počtem vozů však vyvstává problém s objednáváním jízd přes stávající dispečink Plzeňských městských dopravních podniků, které službu pro město zajišťují. „Jsme si vědomi potřebnosti služby, a proto se maximálně snažíme vycházet vstříc všem zákazníkům, leč kapacitní možnosti našeho dispečinku, kde v minulosti nebylo kalkulováno s takovým náporem volajících, překročily již dávno hranice našich provozních možností. Chápeme rozhořčení těch, kteří se nedovolají, protože je linka obsazená. Tato věc se aktuálně řeší, připravujeme modernizaci dispečinku, která zjednoduší systém objednávání jízd a bude zákaznicky přívětivější,“ dodal Jiří Ptáček, provozní ředitel PMDP.