Slavnosti svobody se představují na trase z Normandie do Plzně

Zdroj fotografií: organizační tým Slavností svobody

Zástupci týmu Slavností svobody připravili v roce 75. výročí vylodění spojenců v Normandii kampaň, která představuje plzeňské oslavy osvobození v 16 muzeích a informačních centrech na trase z Normandie až do Plzně. V průběhu letošního jara se s informacemi o slavnostech seznámí tisíce návštěvníků muzeí na plážích Utah a Omaha, městech Saint Mere Eglise, Carentan nebo Arromanches a celé řadě dalších míst. Oslavy vylodění v Normandii jsou několikadenní, každé město k nim přistupuje po svém. Na pláži Utah vyvrcholí 6. června, kdy se hlavního pietního aktu zúčastní primátor města Plzně Martin Baxa.

„V muzeích jsou instalovány reklamní stojany, které zvou na Slavnosti svobody do Plzně. S touto formou kampaně má město pozitivní zkušenosti již z roku 2014. Kampaň cílí jak na turisty, kteří se zajímají o dějiny druhé světové války, tak na návštěvníky, kteří se tradičně výročních oslav vylodění v Normandii zúčastňují. Muzea a také červnové oslavy navštíví miliony zájemců. Přínosem je, že se touto cestou o Plzni dozvídají i rodiny amerických veteránů, které v hojném počtu navštěvují památná místa v Normandii,“ vysvětlila Jana Komišová, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně.

„Na seznamu partnerských míst, kde se prezentují plzeňské Slavnosti svobody, jsou města spojená s bitvou v Ardenách, Bastogne (Belgie), Diekirch a Ettelbruck (Lucembursko). Využili jsme pobytu v těchto místech a zastavili se na americkém vojenském hřbitově v lucemburském Hammu, abychom za celou Plzeň uctili u hrobu generála Pattona jeho památku. Naše kampaň kopíruje trasu postupu spojeneckých armád,“ uvedla za organizační tým Slavností svobody Denisa Krylová.

„Usilujeme nejen o přízeň dalších turistů, ale i o mezinárodní spolupráci a partnerství. Na trase z Normandie až do Plzně spolupracujeme nejen s muzei, ale i s městy a obcemi Sainte-Mère-Église, Sainte-Marie-du-Mont, Arromanches či Carentan, které jsou spojeny s prvními operacemi spojenců na území Francie. Starostové některých měst a muzeí již navštívili Slavnosti svobody v Plzni a chystají se opět přijet v příštím roce, kdy si připomeneme 75. výročí osvobození,“ doplnil Jan Engler za organizační tým Slavností svobody.

„Letos, v roce 75. výročí zahájení operací na západní frontě, chce město Plzeň vzdát poctu Československé samostatné obrněné brigádě. V místě bývalého vojenského přístavu Mulberry v Arromanches připravujeme spolu s Muzeem vylodění (Musée du Debárquement) umístění pamětní desky této samostatné obrněné brigádě, která byla součástí britských vojsk v rámci spojeneckých armád a zasloužila se o obléhání města Dunquerque,“ prozradila Jana Komišová.

Plzeň je rovněž od roku 2018 součástí mezinárodní sítě Liberation Route Europe, která sdružuje místa spojená s historií druhé světové války a díky zapojení Plzně se Česká republika stala devátou zemí této mezinárodní vzpomínkové sítě.