Slavnosti svobody doprovodí také velká výstava v Synagoze

ilustrační foto: plzen.cz

K plzeňským oslavám osvobození neodmyslitelně patří také výstavy. Ve Velké synagoze uvidí lidé rozsáhlý výběr fotografií z fondu Kongresové knihovny ve Washingtonu vytvořený v letech 1935 až 1942 v USA po hospodářské krizi v rámci projektu na pomoc americkým farmářům. Výstava Farm Security Administration nabídne přes 200 snímků v mnoha tematických okruzích, představí život farmářů, migraci obyvatel za prací, portrétní snímky, průmysl, práci, dopravu a obchod nebo rodinný život, zábavu a bydlení.

Fotografie pořízené před 80 lety budou v Česku vystaveny vůbec poprvé, a to od 3. května do 31. října. Na venkovních panelech ve Smetanových sadech mohou Plzeňané a návštěvníci západočeské metropole zhlédnout fotografie Zdeňka Vřešťála k 71. výročí ukončení 2. světové války a 140. výročí narození Antonína Benjamína Svojsíka, zakladatele Svazu Junáků – skautů RČS. Za války si patnáctiletý Zdeněk Vřešťál – skaut a amatérský fotograf – pořídil místo tradiční kroniky fotografické skautské album. Díky tomu objektivem zachytil příjezd Američanů do Plzně a osvobození města, návrat otce z nacistické káznice nebo poválečné obnovy čtvrti Slovany zasažené nálety. Výstava se koná od 4. do 30. května. Další kulturní program nabízí výstavní expozice v mázhauzu radnice, k vidění jsou od 23. dubna reprodukce obrazů a kreseb z 2. světové války. Co nedokážou zachytit fotografické a filmové kamery, mají schopnost předvést ve svých dílech výtvarní umělci. Přinášejí poněkud jiný pohled na válku a jejich výpověď v určitém směru překonává naturalismus fotografického zobrazení. Vystaveny jsou nejen obrazy a kresby popisující děje a ukazující jejich aktéry se vší vážností odpovídající dramatické době, ale i kresby zobrazující obyčejné vojáky ve válečné vřavě s humorem, někdy až černým. K vidění jsou díla do 12. května.

Hlavní sál zóny DEPO2015 vytvoří zázemí pro výstavu historických snímků restaurátora a fotografa Vladislava Vítka. Ten připomene Čechy, kteří bojovali ve válce po boku spojenců v Royal Air Force a dalších jednotkách spojeneckých armád. Výstava nezapomene ani na období konce války v Plzni a představí se na ni dosud nezveřejněné snímky. Expozice s názvem Naši nám bude přístupná od 3. května do 11. června.

 

Podrobný program SLAVNOSTÍ SVOBODY hledejte každoročně  >>> na portálu plzen.cz.