Slavnosti svobody budou mít v budoucnu nový koncept

Foto: Slavnosti svobody

Nový koncept Slavností svobody Plzeň po roce 2020 společně s vizí programu v roce 2020 schválila Rada města Plzně. Koncept stojí na pěti hlavních pilířích, jsou jimi mezinárodní spolupráce, spolupráce v rámci České republiky, turismus, kulturní program, vzdělávání. Počítá rovněž s prezentací vojenské historické techniky, klubů vojenské historie a  rozvojem Patton Memorial Pilsen Klíčovým přitom bude právě rok 2020, tedy 75. výročí oslav osvobození, jež nabídne atraktivní program.

Slavnosti svobody 2017 program
Slavnosti svobody 2017

„S blížícím se 75. výročím konce 2. světové války se město zabývá programem výročních slavností, a při té příležitosti schválilo i vizi budoucího směřování této významné městské akce. Slavnosti vnímáme jako významnou oslavu zásadní etapy historie našeho města. Program bude i nadále bohatý, a i když už nebudou moci přijet veteráni, oslavy si uchovají s odkazem na jejich památku svůj rozsah a formát, který je zajímavý pro celou rodinu,“ uvedl první náměstek primátora Martin Baxa. Slavnosti svobody každoročně navštěvují desítky tisíc lidí. Jedná se o událost s největším potenciálem účasti návštěvníků ze zahraničí a vzdálenějších regionů České republiky.

Po roce 2020 se Plzeň zaměří na několik oblastí, z nichž jednou je mezinárodní spolupráce ve spojení se sítí Liberation Route Europe. Chce také rozvíjet spolupráci s americkou ambasádou, zapojit současnou americkou armádu ze základen v Německu, rozvíjet konferenci Pilsen Talks – Plzeňské rozhovory pořádanou Západočeskou univerzitou v Plzni a Velvyslanectvím Spojených států amerických v České republice s podporou města. V plánu je rozšířit spolupráci s asociacemi divizí americké armády, které osvobozovaly Plzeň a Plzeňský kraj, jejichž zástupci spolu s rodinami válečných veteránů mohou v budoucnosti převzít roli autenticity z roku 1945. Město chce dále rozvíjet spolupráci s regionem Normandie na úrovni krajských úřadů a měst Caen, Carentan, Sainte-Mère-Église, spolupracovat s muzei v Bastogne v Belgii a Diekirch a Ettelbrück v Lucembursku. Dále také plánuje propagovat Slavnosti svobody Plzeň prostřednictvím ambasád České republiky v zahraničí.

„V České republice chceme rozvíjet partnerství s Vojenským historickým ústavem, Armádou ČR a Plzeňským krajem, který v posledních letech začal na organizaci Slavností svobody aktivně spolupracovat.  Počítáme s rozšířením Patton Memorial Pilsen v budově na Klatovské 19 tak, aby se stalo jedinečným turistickým cílem. Chceme zajistit aktivní  prezentaci Plzně a dalších míst v Plzeňském kraji spojených s osvobozením americkou armádou v zahraničí. Také chceme budovat image Slavností svobody jako jedné z hlavních evropských akcí, které připomínají podíl americké armády na osvobození Evropy a  města Plzně jako destinace sběratelů a obdivovatelů vojenské historické techniky ve střední Evropě,“ uvedla Jana Komišová, vedoucí Odboru prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně. Součástí konceptu je také budování jedinečné hudební dramaturgie se zaměřením na jazz a swing a americkou hudbu čtyřicátých let.