Slavnosti svobody 2017/ Výstavy

ilustrační foto

Na stoletou historii 2nd Infantry Division – Indianhead, tedy 2. pěší divizi americké armády, upozorní při Slavnostech svobody nejen projekt Plzeň 1945 v Křižíkových sadech, ale ve dnech 2. až 25. května také venkovní výstava S „Indiánem“ na rameni ve Smetanových sadech.

Divize byla oficiálně založena 18. listopadu 1917 a v průběhu 1. světové války patřila mezi první americké jednotky, které se účastnily bitev ve Francii. V roce 1945, po dobytí Lipska, přesně 5. května zahájila 2. pěší divize postup do Čech, aby 7. května vstoupila do Plzně. Den předtím musela propustit přes své pozice jednotky 16. obrněné divize, které jako první osvobodily Plzeň. Zároveň se s postupem divize přesouvalo i její velitelství, které bylo 5. května v Klenčí pod Čerchovem, 6. května v Horšovském Týně a 7. května v Plzni. Z dalších větších českých měst se 2. pěší divize podílela na osvobození Domažlic, Klatov, Kdyně, Holýšova a rovněž řady menších obcí. Po skončení války zůstaly jednotky divize v Plzni do 8. června 1945. V domovině zahájila jednotka intenzivní nácvik na invazi do Japonska. V srpnu 1945 však japonským císařstvím otřásly dva jaderné výbuchy a nastal konec 2. světové války. Novým bojištěm se pro „druhou pěší“ stala o 5 let později Korea. Tady vojáci setrvali de facto do dnešních dnů jako pozorovatelé v demilitarizovaném pásmu. Po 11. září 2001 se divize intenzivně zapojila také do války se světovým terorismem, a to jak v Afghanistánu, tak Iráku. Je vysoce mobilní jednotkou užívající nejmodernější zbraně a bojové prostředky, jako jsou například obrněné vozy Stryker. Vojáci od 2. pěší divize jsou na svoji minulost hrdí a stejně jako jejich předchůdci mají ve svém znaku pěticípou hvězdu s hlavou indiána. Stejně tak ctí heslo „Second to none“, „Nikdy druhá“. Vždy první.

Fotografie 81 plzeňských letců, účastníků boje za svobodu, jejich životopisné údaje a informace o spojencích i soupeřích budou k vidění na třiceti panelech výstavy s názvem Plzeňští letci v boji za svobodu 1939 – 1945, jejich spojenci a soupeři v Kulturním domě Peklo od 2. do 14. května. Podklady k výstavě poskytli plzeňští letečtí historici Ladislav Vitík, Hanuš Salz a Karel Foud, Muzeum RAF v Londýně ve spolupráci s Velvyslanectvím Velké Británie a Severního Irska, Norské letecké muzeum ve spolupráci s Velvyslanectvím Norského království a Muzeum Luftwaffe ve spolupráci s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo. Dobové fotografie rekonstruoval Jiří Plzák.

Výstava Ten druhý život představí velkoformátové fotografie ze zahraničních misí Armády ČR od osmi autorů v DEPO2015 od 5. do 21. května. Má za cíl ukázat, že mise a nasazení české armády v zahraničí mají svůj smysl a že i pomoc v poměrně exotických zemích může v současné době ovlivnit přímo nejen bezpečnostní situaci České republiky. Fotografiemi místních obyvatel a prostředí výstava zdůrazňuje, že zahraniční mise nejsou jen o bojových střetech, ale o navazování kontaktů s místní populací a pochopení a následně také naplnění jejich potřeb. Smyslem výstavy je zároveň poděkovat vojákům nasazeným v zahraničních misích i válečným veteránům. Právě oni a jejich rodinní příslušníci často přinášejí značné oběti. Snímky pořídily dvě profesionální fotografky a vojáci z povolání.

Nejvýznamnější čin protinacistického odboje v Protektorátu Čechy a Morava připomíná výstava Atentát v mázhauzu radnice. Je zaměřena nejen na okolnosti atentátu na jednoho z nejvýznamnějších pohlavárů Velkoněmecké říše, zastupujícího protektora Reinharda Heydricha, ale i na hrdinství parašutistů, odvahu jejich pomocníků z řad plzeňských odbojářů a oběti druhého stanného práva vyhlášeného bezprostředně po atentátu. Výstava potrvá do 8. května.