Skvrňanští dobrovolní hasiči se mohou dočkat rekonstrukce a rozšíření své zbrojnice

ilustrační foto: ÚMO 3

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Skvrňany je jednou z nejaktivnějších plzeňských jednotek a její početní stav se pohybuje kolem 20 členů. Dlouhodobým využíváním a přetěžováním stávajících prostor víc než bylo původně plánováno, dochází ke snižování životnosti stávající budovy.

„Za dlouhá léta činnosti této jednotky dobrovolných hasičů se výrazně navýšil stav mobilní a pomocné techniky, stejně tak došlo k navýšení dalších věcných prostředků, které s ohledem na jejich pořizovací hodnotu již není možno skladovat mimo budovu“, informuje David Procházka, místostarosta MO Plzeň 3. V první etapě rekonstrukce by měl být objekt modernizován z hlediska technického vybavení budovy. Vzniknout by mělo jedno garážové stání, dílny a čisticí místnosti.

„Chtěli bychom využít dotační program uplatněním žádosti o dotaci z ministerstva vnitra a Plzeňského kraje, kde je možnost získat až 7,5 milionu korun. Ostatní náklady chceme financovat z vlastních zdrojů, tedy z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 3“, dodává Radoslav Škarda, I. místostarosta MO Plzeň 3.

Ve druhé etapě by pak mohlo dojít k nástavbě druhého patra, čímž by vzniklo odpovídající sociální zařízení a zázemí pro ošetřování výzbroje. „Všichni doufáme, že naše žádosti o dotace budou uspokojeny a s využitím finančních prostředků našeho obvodu se nám povede zlepšit funkčnost objektu pro zásah a zlepšení podmínek pro sbor dobrovolných hasičů“, řekl Radislav Neubauer, starosta plzeňského centrálního obvodu.