Skryté město odhalí návštěvníkům svou tvář

Netradiční průvodce Skryté město dává návštěvníkům Plzně jedinečnou šanci, odkrýt nepoznanou tvář západočeské metropole, poodhalit příběhy a dostat se do míst, kam běžný turista nezavítá. Vlajkový projekt Evropského hlavního města kultury 2015 realizuje nezisková organizace Kvas v koprodukci s Plzeň 2015, o.p.s. a zahrnuje hned několik aktivit – interaktivního průvodce v mobilu, mapu na webu, procházky vedené samotnými obyvateli.  Ať už se návštěvník vydá na sousedskou procházku k věznici, k řece, do vilové čtvrti nebo za kamennými památkami, ať projde město pomocí mobilní aplikace s veteránem, bednářem, cizinkou či dalšími průvodci nebo se při prozkoumávání nechá vést Plzeňským architektonickým manuálem po architektuře let 1914 – 1950, čekají ho velmi nevšední zážitky.

Sloganem Plzně 2015 je otevřít město světu. „V rámci projektu Skryté město jsme se rozhodli nejen využít toho, že do Plzně zavítá v roce 2015 velké množství návštěvníků, ale především zapojit obyvatele do spoluvytváření tváře města, kterou turisté poznávají. Plzeňané dostávají příležitost povyprávět, co je pro ně z historie či místně důležité, a také se mohou o svém městě dozvědět více,“ říká Christian Potiron, zástupce programového ředitele pro participaci za Plzeň 2015.

“Název projektu „Skryté město“ odkazuje na skutečnost, že jako návštěvník města, které neznám, vidím především budovy a ulice. Příběhy zdejších obyvatel a příběh města mi často zůstane zcela skryt. Skryté město ověřuje novou formu, jak ukázat návštěvníkům a místním obyvatelům, jaké lidské příběhy a dějinné události utvářely genius loci Plzně,” doplňuje Jakub Deml, jeden z autorů projektu.

Projekt Skryté město je unikátní zapojením nových technologií a komunitní umělecké práce. Setkaly se tu nápady spolku Kvas, který inicioval tvorbu interaktivní skryté mapy (mapa.skrytemesto.cz) a mobilní aplikace (aplikace.skrytemesto.cz), a oddělení Participace společnosti Plzeň 2015, které rozvinulo projekty Plzeňské rodinné fotoalbum a Plzeňská pohostinnost, zahrnující sousedské procházky a další zajímavé nabídky plzeňských obyvatel.

zazij plzen„Tento projekt je v Česku svým rozsahem zcela jedinečný. Inspirací pro nás byl francouzský projekt Hôtel du Nord, v jehož rámci organizuje družstvo obyvatel ubytování a procházky po chudší severní části Marseille,“ dodává Christian Potiron.

Proces přípravy sousedských procházek trval šest měsíců, od vyhlášení výzvy pro veřejnost, výběr 15 podpořených projektů, účast na workshopech až po konečnou testovací fázi procházek v terénu. Procházky představí jak historii, tak současnost daných míst, skrze setkávání s pamětníky a obyvateli se budou věnovat především osobním příběhům. Návštěvníky zavedou mimo centrum města, mezi obyvatele, na sídliště, do míst, která běžný turista nemá šanci navštívit. Odhalí paměť a identitu jednotlivých městských částí, některé projedou na kolech či koloběžkách, připravují se také zábavná procházka pro děti i vycházka, zaměřená na poznávání Plzně z pohledu handicapovaných lidí.

Prvních pět sousedských procházek se odehraje už v sobotu 18. 4., další budou organizovány pravidelně vždy první sobotu v měsíci a také během speciálních akcí, jako je Evropský den sousedů či festival dobrovolnických aktivit Anděl Fest. Cena vstupenky je 50 Kč a je třeba ji zakoupit předem, protože kapacita procházek je omezena. Pokud přijdete bez vstupenky, budou-li volná místa, zaplatíte na místě 100 korun. Není ale jisté, že se dostanete všude. Prodej probíhá online na www.plzenskavstupenka.cz a www.eventim.cz či osobně v předprodejních místech Plzeňské vstupenky (např. v Meetingpointu či Infocentru na náměstí). Další termíny procházek pro návštěvníky jsou nabízeny skrze mobilní aplikaci Skrytého města a na objednání pro skupiny.

Možností, jak vidět město novýma očima, je i mobilní aplikace Plzeň 2015 – Skryté město. Už od ledna 2015 si mohou návštěvníci projít jedinečnou zážitkovou trasu, na které je provází postava pivovarského bednáře Václava. Od dubna přibyde v aplikaci dalších 6 tras a průvodců: architektka Martina, designérka Veronika, cizinka Irina, rebel Robert, americký veterán Tony a také trasy desetileté Terezky, které jsou spojeny s komiksy o historii daných míst v regionu. Aplikace je v češtině a angličtině na www.aplikace.skrytemesto.cz , do léta by měla přibýt i německá verze.

Zájemcům stačí stáhnout si zdarma do chytrého telefonu aplikaci (pouze pro iOS a Android) a vydat se na individuální procházku městem. Obsah i technologie jsou koncipovány tak, aby návštěvníka vedly k jinému vnímání místa a umožnily mu proniknout městu více pod kůži. „Chceme, aby návštěvník byl sám aktivní: aby se dokázal ptát, představovat si, domýšlet, hrát si, snít …,“ říká Jakub Deml.

Další aktivitou, kterou Plzeň 2015 přispívá k poznávání města, je projekt Plzeňský architektonický manuál (PAM) s podtitulem stezky po architektuře let 1914 – 1950. Díky projektu, inspirovanému úspěšným Brněnským architektonickým manuálem (BAM), vzniká databáze, vybraných staveb z první poloviny 20. století, které jsou ukázkou kvalitní a v mnoha případech špičkové architektury své doby. Zároveň jsou tyto objekty dokladem vyspělé stavební kultury meziválečné Plzně.

Databáze je od 16. dubna 2015 volně přístupná na webu pam.plzne.cz a v současnosti obsahuje více než 150 objektů dokumentovaných odpovídajícím počtem textů, přibližně 600 současnými fotografiemi, 1 700 reprodukcemi původních výkresů a stovkami dalších archiválií. Součástí databáze je i návrh 5 procházek, přehled 80 architektů, 50 stavitelů a 25 veřejných prostranství. Tento výběr však není konečný – živá databáze bude i nadále doplňována o další stavby a informace. Do budoucna se předpokládá rozšíření projektu o jiné části města i další časová období.

„Všechny stavby jsou navázány na trasy pěti stezek, které návštěvníka provedou centrem města a Jižním Předměstím včetně Bezovky a Doudlevecké čtvrti. Páteří projektu, protínající jednotlivé stezky, je loosovská linka, spojující místa dvanácti realizací Adolf Loose a jeho spolupracovníků.,“ vysvětluje manažer projektu Plzeňský architektonický manuál Petr Klíma. Jednotlivé budovy, architekti, stavitelé, vybraná veřejná prostranství a městské části budou představeny pomocí online databáze a mapových brožur, a následně i audionahrávek a orientačního značení ve veřejném prostoru (to vše v české i anglické verzi). V rámci Plzeňského architektonického manuálu jsou připraveny také komentované architektonické procházky. Podobně jako sousedské procházky se budou i architektonické vycházky konat zpravidla každou první sobotu v měsíci. Nabízeny budou také v aplikaci Skryté město anebo na objednávku na adrese: pohostinnost@plzen2015.cz. Plzeňský architektonický manuál a aplikace Skryte Město se představují na výstavě v prostorách DEPO2015 (17. 4. – 17.7.)