Školáci v Plzni mají k dispozici špičkové stavebnice i další pomůcky

foto: město Plzeň

Špičkové stavebnice a další supermoderní pomůcky, jež pomáhají žákům objevovat kouzlo přírodních věd i zažívat úžas při výuce, nakoupilo do svých 15 základních škol město Plzeň

Konkrétně jde o 150 kusů stavebnic pro konstruování úloh z oblasti pohybu těles, mechaniky, hydrostatiky, optiky, zvuku, světla, elektromagnetismu, přeměny energie, živé a neživé přírody a vesmíru, dále o více než sedm desítek tabletů, 3D tiskárny, 3D scannery, obráběcí stroje i drony. Nákup je součástí velkého projektu PROSIT za 22 milionů korun. Pomocí něj chce město vzbudit u dětí zájem o technické vzdělávání. Peníze na projekt získala Plzeň z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

„Je až neskutečné, jaké pomůcky dnes mohou učitelé i děti využívat. Co se týká námi nakoupených stavebnic, jsou v nich servomotorky, dynamo, set pro konstruování eklektických obvodů, solární panely, palivový článek, senzory pro měření a další díly. Věřím, že i díky tomu děti lépe porozumí fyzice, chemii, přírodovědě a matematice, že je tyto předměty budou bavit. To je naším cílem. Plzeň chce být městem výzkumu, vývoje a inovací, k tomu potřebujeme podporovat vzdělání dětí a mladých lidí právě v těchto směrech,“ řekl primátor Martin Zrzavecký.

Podle Petry Pitelkové, manažerky projektu PROSIT, pomáhají výukové stavebnice žákům pochopit souvislosti v oblasti přírodních věd v duchu filozofa Konfucia. „Tedy v duchu: Co slyším, to zapomenu. Co vidím, si pamatuji. Co si vyzkouším, tomu rozumím,“ uvedla Petra Pitelková. Cena jedné stavebnice se pohybuje kolem 14 tisíc korun a ze vzorových úloh je možné vybrat aktivitu na pět minut, celou hodinu nebo i na rozsáhlejší a časově náročnější projekt. Projekt také podporuje proinkluzivní prostředí ve školách a směřuje k rozvoji potenciálu každého žáka včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Stavebnicemi jsou na školách vybaveny takzvané proinkluzivní koutky. V dispozici v nich děti mají dále také robotické stavebnice, drony vhodné pro výuku, tablety, notebooky a další. Špičkové vybavení a pomůcky dostalo v rámci projektu také městské Centrum robotiky, volnočasové zařízení zaměřené na vzdělávání dětí v oblasti informačních a digitálních technologií. „Takto moderní pomůcky pomáhají rozvíjet kompetence potřebné v době nástupu Průmyslu 4.0 – rozvoj kreativity, schopnost řešit problémy, schopnost pracovat s informacemi,“ dodala Petra Pitelková.