Škodaland má novou atrakci! Přijďte si vyzkoušet vzduchové trampolíny

Trampolíny jsou novou atrakcí ve Škodalandu. Foto: MO Plzeň 3

Na zdokonalování areálu Škodaland i nadále pracuje Městský obvod Plzeň 3 tak, aby se jeho návštěvníci vždy rádi vraceli k aktivnímu odpočinku právě sem. Poslední novinkou, kterou obvod do areálu nechal nainstalovat, jsou atraktivní vzduchové trampolíny.

„Staré, pružinové a již nevyhovující trampolíny jsme nechali odstranit a na jejich místo byly nainstalovány moderní a bezpečné vzduchové. Jsem rád, že se nám podařilo posunout se o něco dál a zatraktivnit prostředí ve Škodalandu. Doufám, že nové trampolíny přilákají nejen děti, ale i dospělé,“ říká David Procházka, starosta plzeňského centrálního obvodu. „V neposlední řadě bych chtěl poděkovat firmě OMEXOM GA Energo s. r.o., která se na instalaci trampolín výrazně podílela,“ dodal.

„Naše společnost se řadí mezi společensky zodpovědné firmy, což mimo jiné znamená, že pečujeme o naše zaměstnance, bereme ohled na životní prostředí, ale klademe důraz také na sociální aspekt. Proto jsme se rozhodli podpořit nápad instalovat do Škodalandu u Borské přehrady moderní vzduchové trampolíny, které jsou přístupné široké veřejnosti. Podpoře sportovních aktivit jsme nakloněni dlouhodobě, letos jsme například byly partnery Krajského půlmaratonu, podporujeme malé sportovní týmy, ale i špičkové sportovce jako například nejrychlejšího hasiče světa Pavla Kouříka,“ říká generální ředitel společnosti OMEXOM GA Energo Zdeněk Židek.

Slavnostní stříhání pásky. Foto: MO Plzeň 3.

Vzduchové trampolíny jsou v areálu dvě, Jedna menší o rozměrech 5×5 metrů a druhá, větší, o rozměrech 14×10 metrů. Trampolíny jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu a při svém provozu jsou nafukovány pomocí výkonného a tichého ventilátoru.

„Vzduchové trampolíny jsou v současnosti atraktivním herním prvkem, který doslova přitahuje všechny věkové kategorie a přináší radost z pohybu jak dětem, tak i dospělým. Díky konstrukci je riziko úrazu na těchto trampolínách minimální,“ informuje Ondřej Ženíšek, místostarosta MO Plzeň 3.

„Každá takováto atrakce, která zvedne děti od počítačů, herních konzolí a mobilních telefonů a povede ke zdravé pohybové aktivitě, má smysl. Jak tvrdí odborníci, skákáním se trénuje komplexně celé tělo, zlepšuje motorický vývoj a stabilizuje hmotnost,“ dodává Stanislav Šec, místostarosta MO Plzeň 3.

Vzduchové trampolíny si vyzkoušelo i vedení obvodu. Foto: MO Plzeň 3

Městskému obvodu se podařilo navázat další spolupráci se soukromým subjektem v péči o dětská hřiště a dětské herní prvky. Po společnosti Decasport, s.r.o., je OMEXOM GA Energo s r.o. další společností, která se stala partnerem herního prvku, který bude sloužit především dětem. Obvod i nadále hledá další partnery ke spolupráci, kteří by se chtěli stát patrony některého z hřišť, podpořit výsadbu zeleně či jinak pomoci veřejnému prostoru. V případě úspěšného navázání spolupráce na tomto projektu by bylo možné společně připravovat i další projekty tak, aby se obvod a společnost skutečně mohli vnímat jako partneři a přátelé, což ve vyspělých zemích svědčí o politické a firemní kultuře.

PR