Skauti se zapojí do oslav vzniku republiky. Budou sázet stromy svobody i rozdávat trikolóru

foto: Skauti Plzeň

Sázení desítek stromů svobody či dokonce celé aleje, rozdávání trikolór v ulicích, účast na průvodech a shromážděních nebo také skautská pošta – roznášení dopisů sousedům ve městě. Takové budou oslavy 100 let republiky u skautů a skautek. Do oslav se po celém Česku zapojí tisíce skautek a skautů.

„Mám radost, že se skauti a skautky tak aktivně zapojují do oslav vzniku republiky, a to nejen ve svých domovských obcích, ale také třeba na víkendových výpravách. Množství oddílů, které se k oslavám přihlásily, potvrzuje, že ve skautských oddílech má úcta k české státnosti a aktivní občanství pevné místo,“ říká Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

V roce 1918 se skauti a skautky zapojili do pomoci nově vznikajícímu Československu zásadním způsobem. Vykonávali pořadatelskou službu, administrativní práce a starali se o praktický chod institucí. Hlavní náplní jejich práce pak byla tzv. Pošta českých skautů, v rámci níž roznášeli důležité zásilky a zajišťovali tak spolehlivý přenos informací mezi Národním výborem a státními institucemi. Jednalo se o první poštovní službu mladé republiky, rakouské poštovní správě totiž tvůrci nového státu nevěřili.

U příležitosti oslav 100 let republiky, se skauti rozhodli především roznášet slavnostní náladu. Ve více než stovce měst, včetně Plzně, budou rozdávat kolemjdoucím trikolóry, zapojí se také do sázení stromů svobody, vzpomínkových akcí a shromáždění. Mnoho skautských oddílů a středisek organizuje své vlastní akce, určené i veřejnosti.

„Ve středu jsme slavnostně zasadili strom svobody v obci Lisov, na jejímž území pravidelně táboříme. Zpívala se státní i junácká hymna. Návštěvníci byli pohoštěni chlebem se solí a samozřejmě dostali trikolóru“ popisuje vedoucí oddílu Šipka Plzeň Kateřina Lišková.

„Jsem přesvědčen, že by se nemělo jen slavit a vzpomínat, ale výročí založení republiky by mělo být příležitostí k zamyšlení, jakou republiku chceme mít v budoucnu, a co pro to každý z nás udělá. Jako skauti budeme stejně jako v předchozích desetiletích stát na straně demokracie a usilovat o to, aby každý z nás byl aktivní součástí společnosti a neustále se snažil zlepšovat svět okolo sebe,“ dodává Josef Výprachtický.