Situace s množstvím vody v Boleveckých rybnících se dále zhoršuje

foto: V. Čermák

Jak jsme vás již informovali, kvalita vody v soustavě Boleveckých rybníků je perfektní, ale její množství je velmi malé. A vzhledem k přetrvávajícímu suchému počasí se situace neustále zhoršuje. V květnu klesala hladina vody ve Velkém Boleveckém rybníku týdně o 3 cm, v měsíci červnu už to bylo 5 cm. Jestliže v červnu byla hladina vody 35 cm pod přelivem, kde by měla přepadat, nyní začátkem července už je to téměř 50 cm. To vše se projevuje na plážích, v některých místech voda ustoupila až o 10 metrů.

„Vzhledem k tomu, že prameny a potoky, které dříve zásobovaly boleveckou soustavu rybníků vodou postupně vysychají, to platí i prameny v oblasti Petrovky a Klenovce pod vrchem Krkavec,“ řekl vedoucí Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství Správy veřejného statku města Plzně Richard Havelka.

Navíc po rekonstrukci a odbagrování bahnitého dna Seneckého rybníka za více než 6 milionů Kč, včetně vybudování betonového hřiště na vodní pólo, se nedaří rybník naplnit. A právě z jeho přepadu byla zásobována zbývající část soustavy, včetně Velkého boleveckého rybníka.

Velký Bolevecký rybník v plném stavu obsahuje  jeden milion kubíků vody. Senecký rybník zhruba jednu pětinu, tj. 200 000 kubíků vody. V současnosti chybí Velkému Boleveckému rybníku jedna třetina vody.

Jsou sice i další zdroje vody, jako např. podzemní vrt v blízkosti rybníka Košinář, který město zřídilo i pro nadlepšení přítoku do Velkého Boleveckého rybníka. Ale to nestačí.

Pomoci může hlavně vydatný a dlouhodobější déšť a protože se jedná o pomoc z nebes, říká se také o většině boleveckých rybníků, rybníky nebeské, jak také poznamenává Richard Havelka, který vidí  situaci optimisticky a věří, že přijdou měsíce s vydatnějšími srážkami, počínaje měsícem srpnem. V opačném případě by se do konce letní sezony vodní plocha Velkého Boleveckého rybníka ještě výrazně zmenšila.

Hledají se i další cesty jak udržet více dešťové vody v regionu, např. v poslední době hojně budované bytové objekty v okolí Boleváku mají už být vybaveny svody dešťové vody ne do kanalizace, ale do stok, které by dovedly dešťovou vodu právě do rybníka.

Obrázky a video ukazují jednak hlavní hranu přelivu Velkého Boleveckého rybníka a že skutečně se jedná o přibližně 50 cm rozdílu ( voda zde přetékala naposledy ještě na jaře 2017 ) a podobně je vidět obdobnou situaci u výpusti a přepadu u Seneckého rybníka, k jehož naplnění chybí ještě opravdu hodně. Podívejte se na fotogalerii.