Silnice na Třemošnou se začala rozšiřovat. Bude mít čtyři pruhy

ilustrační foto / plzen.cz

Ředitelství silnic a dálnic dnes začalo pracovat na rozšíření vozovky I/27 mezi Orlíkem a Třemošnou. Nová silnice bude mít čtyři pruhy a má především snížit riziko havárií. Hotovo by mělo být v říjnu 2020.

Součástí stavby je vybudování nové obslužné komunikace od Plzně k areálu Kamenný rybník v souběhu se silnicí I/27 po její levé straně s novým veřejným osvětlením mezi koncem Plzně a Kamenným rybníkem. „V km 0,144 až km 0,300 v prostoru budov u Kamenného rybníka bude mezi touto obslužnou komunikací a silnicí postavena protihluková zeď. Pohyb pěších a cyklistů přes železniční trať a nově vybudovanou silnici I/27 v km 0,300 u Kamenného rybníka umožní nová lávka, včetně přeložek cyklostezek v návaznosti na tuto lávku. Stávající železniční přejezd bude zrušen,“ popsal šéf plzeňské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák.

Jízdní směry nově vybudovaného úseku silnice budou v celé délce odděleny středovými svodidly. Součástí výstavby silnice I/27 bude most v km 1,060. Dále budou v km 0,950 až km 1,250 vybudovány lesní cesty, podcházející pod tímto mostem.

Stavba, jejíž celková délka je 1,644 kilometru, bude provedena za plného obousměrného silničního provozu. Postup výstavby bude rozdělen celkem do pěti etap, jejichž součástí bude omezení rychlosti jízdy v dílčích úsecích.

„Stavbou dojde ke zvýšení kapacity stávající komunikace, k jejímu směrovému rozdělení a tím zvýšení bezpečnosti provozu. Vozidla rekonstruovaný úsek silnice rychleji opustí, což bude mít pozitivní vliv na snížení emisí a rizik pro přírodu,“ dodal Kuťák.