Seniorům slouží nová sociální poradna

foto: město Plzeň

V objektu s nájemními byty pro seniory v Prostřední ulici číslo 48 v Plzni na Nové Hospodě, který spravuje městská organizace Obytná zóna Sylván, zahájila v září provoz sociální poradna. Pro zlepšení komfortu obyvatel domu ji nechal v přízemí vedle lékařské ordinace vybudovat magistrátní bytový odbor. Sociální pracovník tu bude přítomen každý pátek od devíti do dvanácti hodin.

„Místní lidé budou moci s přítomným odborníkem sdílet své starosti a společně hledat jejich řešení. Pomůže jim například se zajištěním osobní péče, vyřízením různých sociálních příspěvků i jiných žádostí, poradí v oblasti financí a podobně,“ vysvětlil David Šlouf, radní města Plzně pro oblast ekonomickou, bytovou a nakládání s majetkem.

Na sociálního pracovníka se mohou obyvatelé domu obracet i kvůli pomoci s vyřízením příspěvku na péči a jiných sociálních dávek či vyřízení průkazu osoby se zdravotním postižením. „Poradí jim ale i s rodinným rozpočtem, sociálními dávkami nebo nezvládnutými splátkami a dluhy. Společně se mohou podívat také na nevýhodné smlouvy, které senioři případně podepsali, i dopisy a jiné písemnosti, jimž starší spoluobčané často nerozumí,“ doplnila Karolína Vodičková, vedoucí oddělení sociální práce a metodiky sociálního bydlení Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně.