Senioři z centrálního obvodu roztancovali kulturní dům Peklo

foto: ÚMO Plzeň 3

Oblíbené taneční setkání připravil pro seniory plzeňský centrální na druhý březnový týden. Jarní společenská událost pro seniory začala v 16. hodin ve velkém sále KD Peklo. K tanci i poslechu zahrál jako obvykle taneční orchestr TO1 pana Miroslava Novotného.

„Taneční jarní vínky se u nás na obvodě staly již tradicí trvající téměř dvě desetiletí, kterou zavedl jeden z prvních porevolučních starostů třetího plzeňského obvodu Bohumil Kulhánek,“ prozradil starosta centrálního obvodu Radislav Neubauer, který jarní taneční vínek zahájil spolu s místostarosty Radoslavem Škardou a Davidem Procházkou.

„Tato taneční odpoledne jsou vůbec jednou z nejnavštěvovanějších obvodních akcí pro seniory mající trvalé bydliště na území třetího plzeňského obvodu,“ říká Radoslav Škarda, I. místostarosta centrálního obvodu. Senioři se setkávají v příjemném prostředí se svými přáteli, zatančí si nebo si jen poslechnou šlágry svého mládí.  Návštěvnost této akce se pohybuje okolo tří stovek lidí a vstup je samozřejmě zdarma. Letos, stejně jako loni, obdržely všechny příchozí dámy od centrálního obvodu drobnou, ale milou pozornost – růži. „Obdivuji vitalitu našich seniorů a zároveň jim děkuji za hojnou účast a za to, že je tato tradiční akce stále baví. Je jejich zásluhou, že má pořád úžasnou atmosféru,“ dodal David Procházka.