Senioři roztančili plzeňskou Alfu

foto: ÚMO Plzeň 3

Oblíbené taneční setkání připravil pro seniory centrální obvod na pondělí 26. listopadu. Podzimní společenská událost pro seniory začala v 16 hodin v prostorách budovy Alfa na Americké třídě. K tanci i poslechu zahrál jako obvykle taneční orchestr TO1 pana Miroslava Novotného.

Podzimní taneční vínek se konal tentokrát v azylu v Alfě na Americké třídě a to z důvodu rekonstrukce KD Peklo. Přesto si do těchto prostor našly cestu více než tři stovky seniorů. Tak jako každý rok přišli natěšené tanečníky pozdravit starosta třetího plzeňského obvodu David Procházka, I. místostarosta Petr Baloun a místostarostové Ondřej Ženíšek a Stanislav Šec.

Tanečnímu odpoledni předcházel slavnostní okamžik, kdy od starosty Davida Procházky převzal stříbrnou plaketu Bohumila Kulhánka docent Miloslav Kepka, ředitel Regionálního technologického institutu na Fakultě strojní ZČU v Plzni, který se dlouhodobě věnuje výzkumu a vývoji v oboru silničních a kolejových vozidel a v této oblasti patří k uznávaným odborníkům. Plakety uděluje Městský obvod Plzeň 3 od června 2008 významným plzeňským osobnostem nebo lidem, kteří podpořili plzeňské počiny či akce.

Po tomto slavnostním okamžiku přišlo překvapení pro přítomné dámy, které dostaly od vedení plzeňského centrálního obvodu růže. Poté již přišel ke slovu taneční orchestr TO 1 Miroslava Novotného.