Magistrátní Senior Expres mění systém objednávání. Jízdu si zamluvíte na týden dopředu

Foto: plzen.eu

Od 1. ledna 2018 dojde ke změně v systému rezervace jízd u služby Senior Expres, kterou zajišťuje Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně ve spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními podniky. Objednávat danou službu bude možné nejdříve sedm dní před plánovanou jízdou. Tato úprava výrazně zjednoduší objednávání, zefektivní využívání služby a povede k uspokojení většího počtu zákazníků.

„Dlouhodobě se společně s provozovatelem snažíme o to, aby maximálně vytížená a poptávaná služba Senior Expres byla co nejdostupnější a vyhověla co nejvíce zájemcům. S rostoucí oblibou zmíněné přepravy a při současném systému blokací 21 dnů před plánovanou jízdou však, bohužel, velmi často dochází k tomu, že se kapacita naplní hned první možný den objednání a nezřídka těsně před plánovanou jízdou je zrušena. Jsme přesvědčeni, že tento problém se zkrácením rezervací z 21 na 7 dní odpadne,“ vysvětlila Eva Herinková, náměstkyně primátora města Plzně pro oblast školství a sociálních věcí.

„Máme podloženo, že z důvodu obav o místo ve voze nemalá množina zájemců objedná termín takzvaně naslepo a s blížícím se termínem pak řeší, zda službu vůbec využijí. Vznikají tak situace, kdy jsou dlouho dopředu vozidla obsazená, ale nakonec se jízda vůbec neuskuteční. Jako stresovou vnímá klient/senior i situaci, kdy si objedná jízdu a tři týdny musí mít na paměti datum a čas. Praxe potvrzuje, že nejednou zákazník opakovaně telefonuje na dispečink, aby se ujistil, zda skutečně jízdu rezervoval, v horším případě zapomene, že si přepravu objednal a vozidlo je přistaveno zbytečně. Těmto situacím se snažíme předejít právě změnou rezervačního systému,“ dodal Jiří Ptáček, dopravně provozní ředitel Plzeňských městských dopravních podniků.

Zájemci o Senior Expres si mohou jízdu objednat nonstop na telefonním čísle 601 381 381. Služba lze využít v časovém rozmezí 6 – 22 hodin, sedm dní v týdnu.