Selský dvůr U Matoušů se dočká obnovy, vzniknou nové výstavní prostory

Statek U Matoušů

Selský dvůr U Matoušů, který se nachází v Plzni v Bolevci, se dočká obnovy. Přichystaná je stavební revitalizace celého objektu a zřízení nové expozice. Do roku 2020 počítá i s moderním návštěvnickým centrem a výstavními prostory. To vše má přijít na zhruba 40 milionů korun. Selský dvůr bude veřejnosti zpřístupněn začátkem roku 2021. 

Cílem projektu Selský dvůr U Matoušů – Rok na vsi je zachování této hodnotné památky lidové architektury pro další generace a současně její zpřístupnění co největšímu počtu návštěvníků. Projekt zahrnuje kompletní stavební obnovu areálu včetně přilehlé zahrady, vybudování návštěvnické infrastruktury, vytvoření prohlídkové trasy a výstavních prostor s nabídkou pestré palety vzdělávacích a kulturně-společenských akcí, které návštěvníky provedou církevním i zemědělským rokem tak, jak ho prožívali přibližně na konci devatenáctého století naši předkové. „Věřím, že obnova hodnotné památky přispěje k posílení společenského a kulturního života nejen v části Bolevec, ale i v rámci celého města,“ řekla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Národní kulturní památka Selský dvůr v Plzni-Bolevci se nachází v městské části Plzeň 1 a je součástí mimořádně hodnotného souboru klasicistních usedlostí vymezujících historické jádro vsi. Jde o unikátně dochovanou lokalitu, která si zachovala svůj osobitý charakter a intimní prostředí rámované siluetami tradičních selských chalup, přestože ji v sedmdesátých až osmdesátých letech 20. století obklopila ze tří stran zástavba moderních panelových domů. Zemědělská usedlost má patrně středověký původ. První písemná zmínka o dvoře pochází z roku 1635. Po únoru 1948 byli tehdejší majitelé vystaveni perzekuci ze strany komunistického režimu, v padesátých letech 20. století byl objekt využíván JZD Bolevec pro chov vepřů. Po zániku JZD neměl statek další uplatnění a postupně chátral. V roce 2004 město Plzeň areál statku vykoupilo pro vysokou kulturně historickou hodnotu od privátních vlastníků a v roce 2007 jej darovalo prostřednictvím Národního památkového ústavu České republice.

Pomalý postup oprav byl neustálým terčem kritiky laické i odborné veřejnosti, která se o situaci aktivně zajímá. Dokončením projektu v roce 2020 Národní památkový ústav splní svůj závazek a završí dlouholeté snahy o záchranu statku. Nově zpřístupněná památka atraktivní formou nabídne široké veřejnosti, školám a dalším zájemcům naučný program umístěný v autentickém prostředí selské usedlosti, která má potenciál stát se významným kulturně-společenským centrem dané lokality.