Šéf PMDP Michal Kraus: Problémy s dětskými dlužníky vyřešilo jízdné zdarma

Platba jízdného v PMDP - ilustrační foto

Podle informací odvysílaných v jedné reportáži České televize je Plzeňský městský dopravní podnik odpovědný za největší počet dětských dlužníků ohrožených exekucí. Důvodem bylo neuhrazení pokuty za jízdu na černo. Zaznělo tam číslo 671 dětí v exekuci na celý Plzeňský kraj, přičemž většina má být v Plzni a z velké části mají být důvodem exekuce právě neuhrazené pokuty od PMDP. Generálního ředitele PMDP Michala Krause jsme se zeptali, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá.

„Ke zveřejněným číslům se nechci a ani neumím vyjádřit, protože v hlavě je nemám. Nikdo nás o ně ani nežádal, netuším z jakých zdrojů v ČT čerpali.“

Existují tedy dlužníci z řad dětí?

„Pokud se týká pohledávek za dětskými dlužníky, tak klíčový problém není v přístupu společností, které je evidují, ať už se jedná o PMDP nebo o jiné společnosti. To tvrdím na základě toho, že my nemáme možnosti, jak získat údaje o osobách odpovědných za ty nezletilé a děti. Takže já se domnívám, že problém je spíše v zavedené soudní praxi, protože ten soud si ta data zjistit může a může přesměrovat uplatnění té pohledávky za tím, kdo je za dítě nebo nezletilého odpovědný.“

Vymáhá PMDP pohledávky, které mají na svědomí děti a nezletilí?

„To, že firmy vzniklé pohledávky vymáhají je běžná praxe, protože pohledávka je ekvivalent nějaké hotovosti. S péčí řádného hospodáře já nemohu vzít pohledávku a zahodit ji do koše. Vede se teď obsáhlá diskuse nad změnou občanského zákoníku, která by ty situace mohla řešit. Musím konstatovat, že i za nás bychom uvítali, aby se jak soudní praxí, tak i zákonem vytvořily příslušné podmínky.“

Od roku 2014 řeší vymáhání těchto pohledávek dopravní podnik vlastními silami. Jaká je současná praxe?

„Pokud se týká těch pohledávek, které vznikly od doby, kde jsme přestali využívat advokátní kanceláře, tak mohu konstatovat, že nebyly předmětem prodeje. Tam, kde bylo možné se dobrat údajů o osobách odpovědných za děti a nezletilé, tak jsme se samozřejmě o toto snažili. Zvláštní zřetel jsme měli na pozici dětí, které jsou v dětských domovech. Tam jsme s právníky, kteří je zastupovali, tu situaci řešili velmi rychle a ke spokojenosti obou stran. Takové dítě postihovat opravdu nedává žádný smysl.“

Jsou nějaké živé případy, kdy ještě probíhá to vymáhání pohledávek od dětí a nezletilých?

„Vymáhání těch pohledávek dobíhá vždy několik let. Asi tam budou případy, kdy jsou dohodnuty splátkové kalendáře a podobně. Tak nevylučuji, že tam ještě nějaké živé případy budou. Aktuálně žádné exekuce podávané na děti a nezletilé ale nejsou.“

Pokud by se ale ještě něco z minulosti objevilo, dá se za tím udělat nějaká tlustá čára?

„Myslím si, že takové rozhodnutí by nebylo výlučně v rukách dopravního podniku, protože jak už jsem řekl, my musíme vymáhat. Ale umím si představit, že například změnou legislativy dojde k zákonnému narovnání těch situací. My budeme mít možnost ty pohledávky odepsat a nebudeme trvat na jejich vymáhání. Ale to je věc, kterou bych nechtěl řešit. To spíše otázka na politiky.“

Jaká byla výše těch pohledávek, na kolik se to mohlo vyšplhat?

„Tam byla započtena cena jízdenky, pak tam byla přirážka k jízdnému, která v extrémním případě mohla být až 1500 korun, pokud to došlo až k soudu. A pak tam byly náklady exekuce, samozřejmě úroky, plus náklady na soudní líčení. V tom součtu to pak mohlo opravdu dát až 20000 korun.“

Vedla ta situace i k tomu, že je od loňska jízdné v PMDP zdarma pro děti, pokud mají platnou Plzeňskou kartu?

„Faktem je, že teď když děti jezdí zdarma, tak v zásadě žádné problémy nevznikají.“

Jak se teď řeší pokuty u nezletilých?

„My je obesíláme a vycházíme z předpokladu, že dojde k úhradě. Máme zavedený standardizovaný postup, kdy ty lidi, kteří nám dluží peníze a to nejen nezletilí. Všichni jsou opakovaně vyzváni k uhrazení pokuty. Otázkou je, zda v těchto případech přistoupit k soudnímu líčení. To v tuto chvíli není úplně na stole. My ty pohledávky evidujeme. Jsme v očekávání, jaké nastanou případné legislativní změny.“