Sbírka Díky dětem hledá příjemce pro rok 2019

Prostředky ze sbírky Díky dětem 2018 převzali (zleva): boccista Ondřej Kaas, atlet Michal Vimmer, Zdravínek ve FN Plzeň a Znakovka do škol / foto: Martin Pecuch

V prvním roce sbírky Díky dětem, kterou garantuje Nadace 700 let města Plzně, se podařilo shromáždit 185.000,- Kč, které byly rozděleny na projekty Zdravínek do FN Plzeň, Znakovka do škol a na podporu handicapovaných sportovců TJ zdravotně postižených Halma.

Sbírka pokračuje také v roce 2019 a v tuto chvíli hledáme možné příjemce finanční pomoci. Pomoc může směřovat k jednotlivcům či skupinám dětí se sociálním, zdravotním nebo jiným znevýhodněním. Podpořen může být i projekt, který pomáhá takovým dětem v nejrůznějších zařízeních. Samozřejmě je možné finance použít i na zakoupení přístroje např. pro zkvalitnění výuky na speciálních školách apod.

Vše podstatné se dozvíte na www.dikydetem.cz.

Podněty zasílejte na adresu kozakova@plzen.eu do konce února.

O tom, kdo bude příjemcem pro rok 2019, rozhodne správní rada nadace ve spolupráci s dětmi z Talentového centra tance Storm ballet, které stojí za myšlenkou pomoci dětí dětem, a díky kterým spatřilo světlo světa Díky dětem.