S VODÁRNOU online – nově i s vyjádřením k existenci sítí

Vodárna Plzeň má nový web.

Webové stránky společnosti VODÁRNA PLZEŇ převlékly kabát. Jsou nyní hezčí, přehlednější a nabízejí také možnost ověřit, zda se v zájmové oblasti nachází sítě provozované společností.

Letošní léto VODÁRNA PLZEŇ přivítala už s novou svěží podobou webových stránek. „Vzhledem ke stále častějšímu využívání tabletů a chytrých telefonů byla při přípravě pozornost zaměřena právě na zobrazování informací na mobilních zařízeních. Zjednodušení navigace a zpřehlednění pak bylo samozřejmostí,“ shrnul směr vývoje webové prezentace společnosti předseda představenstva Pavel Šindelář.

Výraznou novinku představuje členění informací dle lokality. Zákazník vybere z předdefinovaného seznamu jméno lokality a během chvilky ví vše podstatné – od kvality vody a její cenu, až po kontakty na příslušné vodárenské provozy.

Dále stojí za pozornost i vylepšení informací o společnosti začleněním krátkých videí o klíčových provozech – plzeňské úpravně https://www.vodarna.cz/uprava-pitne-vody/ i čistírně odpadních vod https://www.vodarna.cz/cistirna-odpadnich-vod/, která příjemnou formou představují naše hlavní činnosti při úpravě pitné vody a při čištění odpadních vod.

Po stránce obsahové nabízí stávající stránky oproti těm původním jeden zásadní pokrok. Standardní informace a přihlašovací zákaznickou sekci (Zákaznický portál) od září doplňuje Vyjadřovací portál jako nástroj pro elektronizaci a automatizaci agendy vydávání vyjádření o existenci provozovaných sítí. Žadatelé mohou nově podávat své žádosti o vyjádření prostřednictvím strukturovaných informací ve webovém formuláři, a to na adrese https://wvp.vodarna.cz/.

„Vyjadřovací portál představuje webovou aplikaci, která výrazně zrychluje proces vydání vyjádření o existenci provozovaných sítí,“ objasnil generální ředitel Ludvík Nesnídal. Na základě informací zadaných z PC nebo mobilního zařízení aplikace vyhodnotí, zda dochází ke střetu zájmového území žadatele s provozovanými sítěmi společnosti a dle výsledku automaticky připraví potřebné podklady pro zaměstnance společnosti. Konkrétně se jedná o vytvoření vlastního vyjádření z připravených šablon ve formátu PDF, dále pak mapových (PDF) a výkresových (DGN) příloh se zákresem zájmového území a provozovanými sítěmi. V určitých případech jde o zcela automatizovaný proces bez nutnosti zásahu zaměstnanců a žadatel obdrží oficiální vyjádření do 20 minut od podání.