ŘSD seznámila podnikatele s vybranými stavbami v kraji

Business snídani o připravovaných dopravních stavbách v kraji připravila Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje a Okresní hospodářská komora Plzeňsko ve Vědecko-technickém parku na Borských polích. Hosty byli ředitel plzeňské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Ing. Zdeněk Kuťák a jeho náměstci, kteří přítomné podnikatele seznámili se stavem a připraveností vybraných staveb na silnicích I. třídy Plzeňského kraje.

Ve správě ŘSD je téměř 417 km komunikací I. třídy, na kterých je celkem 174 mostů. Z tohoto počtu pouze 11 z nich je ve špatném stavu a 36 ve stavu uspokojivém. V kraji tak není žádný most ve velmi špatném nebo v havarijním stavu. Podle Ing. Kuťáka se nyní zvýšil objem finančních prostředků, které je možné využít na opravy a údržbu silnic. Jestliže vloni činily náklady na opravu silnic v majetku ŘSD 181 milionů korun, letos se počítá s 250 miliony korun.

Jak uvedl náměstek pro výstavbu plzeňské správy ŘSD Bc. Miroslav Blabol, DIS, krajské město Plzeň trápí hned několik dopravních problémů. Jedním z nich je silnice I/27, která je, vzhledem k neexistenci úseku Sukova – Karlovarská,  zcela nevhodně vedena centrem Plzně po Klatovské.

„Cílem správce komunikace je v co nejkratší době  postavit novou páteřní silnici centrem města. Z hlediska významu pro Plzeň je klíčový především úsek staveb od dálnice D5 směrem na sever,“ upozorňuje Miroslav Blabol.

Staveb, které jsou v Plzeňském kraji rozestavěné anebo se teprve plánují, je celá řada. Jak zdůraznila krajská radní pro životní prostředí Radka Trylčová, prakticky všechny dopravní stavby jsou důležité jak pro lepší životní podmínky pro lidi, kteří žijí v jejich bezprostřední blízkosti, tak pro okolní floru a faunu.

Řidiči se tak mohou setkat na vozovce s cedulí, která oznamuje: Musíme to udělat -J. Týká se to nebo bude týkat například při výstavbě obchvatu Babylonu, Kaznějova, Domažlic nebo Přeštic, přeložek silnic v Klatovech, Chválenicích či Plané, ale také několika plánovaných staveb přímo v Plzni – Jateční – Na Roudné, Plaská – Na Roudné, Borská – Přemyslova, Třemošenský rybník – Orlík nebo Jasmínová – Jateční.