Rozvoji firem opět pomohou podnikatelské vouchery

Ilustrační foto: BIC

Prostřednictvím programu Plzeňské podnikatelské vouchery pro rok 2019 podpoří město Plzeň spolupráci podniků a výzkumných organizací v  Plzeňské metropolitní oblasti. Jeho cílem je posílit inovační aktivity firem a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Město na program vyčlenilo jeden milion korun. Zprostředkovatelem je městská organizace BIC Plzeň. Zájemci o dotaci si tam mohou podat žádosti od 1. září 2019. O dotaci mohou žádat pouze firmy se sídlem či provozovnou v Plzeňské metropolitní oblasti.

Program navazuje na úspěšné programy z posledních let. „Svoji účast v minulých kolech firmy velmi dobře hodnotily. Většina z nich úspěšně využila výsledky služeb od výzkumných organizací k vlastním inovacím a téměř všechny deklarovaly, že pro ně budou mít měřitelný ekonomický efekt. Město proto v programu podnikatelské vouchery pokračuje i v dalším období, “ uvedl plzeňský primátor Martin Baxa (ODS).

Služby výzkumných organizací, na které lze získat dotaci, mohou zahrnovat například měření, diagnostiku, testování, zkoušky či výpočty prováděné v souvislosti s projektem vývoje nebo zavádění nového produktu do výroby. „Může se jednat také o návrh aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů nebo softwaru pro nové produkty či procesy, ale i o návrh designu nových výrobků a o další podobné služby spojené s inovačními aktivitami,“ uvedl radní pro oblast Smart Cities a podporu podnikání Vlastimil Gola (ANO).

Maximální výše dotace je stanovena na 120 tisíc korun. „Avšak firmy, které využijí multioborových služeb, tedy komplexních služeb od výzkumných organizací, na kterých se budou podílet odborníci z různých oborů, například z různých výzkumných organizací nebo různých fakult, kateder či pracovišť, mají možnost požádat o dotaci až do výše 180 tisíc korun,“ upřesnila Jana Klementová z BIC Plzeň. Doplnila, že program myslí i na nové, začínající malé a střední firmy, které chtějí nastartovat spolupráci s výzkumnými organizacemi malými projekty. Minimální výše výdajů za služby je v programu nastavena na 32 tisíc korun.