Rozsáhlá dopravní akce v Plzni: Policisté zkontrolovali 1402 vozidel

foto: Policie ČR

V pátek 22. března 2019 se v nočních hodinách uskutečnila v teritoriu Městského ředitelství policie Plzeň rozsáhlá dopravně bezpečnostní akce, do které byly nasazeny desítky policistů. Ti zkontrolovali více než 1400 vozidel.

foto: Policie ČR

„Policisté se u řidičů zaměřili zejména na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek a na kontrolu dokladů potřebných pro provoz a řízení motorových vozidel. Dále policisté pátrali po hledaných osobách, věcech a odcizených vozidlech,“ upřesnila policejní mluvčí Veronika Hokrová. Celkem bylo zkontrolováno 1402 řidičů a vozidel. V jedenácti případech policisté řešili nevyhovující technický stav vozidla, z toho v jednom případě byl přestupek oznámen příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání. Dále se v osmi případech řidiči dopustili prohřešku tím, že neměli při sobě doklady potřebné buď pro řízení vozidla, nebo pro jeho provoz. V jednom případě nebyl kontrolovaný řidič připoután bezpečnostními pásy, tento přestupek policisté vyřešili s řidičem v příkazním řízení pokutou na místě.

Při každé kontrole byli řidiči vyzváni, aby se dobrovolně podrobili dechové zkoušce na zjištění alkoholu v dechu a celkem v devíti případech vyšla tato zkouška s pozitivním výsledkem. Kontrole neunikl ani cyklista, u kterého přístroj na měření alkoholu v dechu naměřil hodnotu 1,2 promile. U čtyř řidičů policisté zjistili provedeným orientačním testem na zjištění přítomnosti omamných nebo psychotropních látek pozitivní výsledek. „Během kontroly u jednoho řidiče vyšlo najevo, že řídil vozidlo i přesto, že má soudně uložený trest, platný zákaz řízení všech motorových vozidel. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ dodala mluvčí.