ROSKA připravila v Krašovské výstavu 3v1

Život s Roskou

Regionální organizace UNIE ROSKA připravila spolu se Střední uměleckoprůmyslovou školou Zámeček a spolkem Krystal výstavu nazvanou Život s ROSKOU. Výstava má upozornit na problematiku onemocnění roztroušenou sklerózou.

Výstavu propagačních plakátů studentů Zámečku a rukodělných výrobků arteterapie spolku Krystal doplňují fotografie ze života UNIE ROSKA autorky Renaty Volfík.

Roztroušená skleróza je nejčastěji diagnostikována lidem ve věku 20 až 40 let, přičemž přesné příčiny vzniku nemoci lékaři dodnes neznají. Na počátku dokonce ani nelze prostým vyšetřením pacienta onemocnění a jeho rozsah klinicky rozpoznat. Unie Roska podporuje pacienty s roztroušenou sklerózou a pomáhá jim vytvářet potřebné podmínky pro důstojný a plnohodnotný život. Jednou z důležitých aktivit je organizování ozdravných, rehabilitačních a rekondičních pobytů se zdravotním programem, protože fyzická aktivita a duševní pohoda mají pozitivní vliv na zpomalení průběhu nemoci.

Výstava potrvá v prostorách Aktivity centrum Krašovská až do 28. září 2018 a je volně přístupná široké veřejnosti.