Rokycanskou třídu překlene nová lávka pro pěší i cyklisty

Radní už schválili stavbu nové lávky přes Rokycanskou třídu

Nová lávka za 14,4 milionu korun překlene rušnou Rokycanskou třídu v Plzni. Radní města už schválili zahájení projektové přípravy. Lávku bude tvořit železobetonová konstrukce o dvou polích. Zatím mohou chodci překonat Rokycanskou třídu v části mezi ulicemi Sousedská a Rodinná pouze podchodem. Problémem je navíc výškový rozdíl mezi těmito ulicemi a úrovní podchodu, který činí víc než 6,5 metru.

„Chceme tak nahradit zcela nevyhovující podchod. Lávka pro chodce a cyklisty bude bezbariérová, zajistíme i bezbariérový přístup na zastávky městské hromadné dopravy v oblasti Letné. Nyní je možné využít kromě podchodu na Letné přechody napříč Rokycanskou třídou. Ty jsou ovšem vzdáleny 210 metrů, nacházejí se v křižovatce s ulicí Masarykova, kde je světelně řízené místo pro přecházení. Další leží ve vzdálenosti 110 metrů v křižovatce s ulicí Dítětova, kde světelná signalizace není,“ uvedl důvody vybudování lávky náměstek pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule (TOP 09).

„Ze dvou variant jsme vybrali z hlediska konstrukčního řešení lávky přímou trámovou železobetonovou konstrukci o dvou polích. Výhodou je jednoduché provedení, nižší investiční náklady oproti jiným konstrukčním systémům včetně nižších nákladů na údržbu. K danému návrhu se kladně vyjádřil i čtvrtý městský obvod, na jehož území se lávka bude stavět,“ popsal Michal Vozobule.

Celkové náklady včetně zrušení současného podchodu jsou odhadnuty na 19,2 milionu korun. Náklady na údržbu lávky v horizontu 25 let jsou poté vyčísleny na 3,5 milionu korun. Samotná lávka bude stát 14,4 milionu korun. Mimo to jsou náklady na přeložky inženýrských sítí, které si stavba vyžádá.

Stavbou lávky nedojde k zásahu do jízdních pásů Rokycanské třídy (silnice I/26). „Půdorysné umístění lávky je v prodloužení ulic Sousedská a Rodinná, lávka nezasahuje před bytové domy. Rampy jsou vedeny rovnoběžně s Rokycanskou třídou. Těmi je též zajištěn přístup na zastávky městské hromadné dopravy. Na vhodných místech jsou navržena schodiště pro zkrácení délky chůze. Umístění lávky zohledňuje požadavky na její bezbariérovost a na potřebnou podjezdnou výšku na Rokycanské třídě,“ vysvětlila Pavla Dyntarová z Úseku koncepce a dopravního inženýrství Správy veřejného statku města Plzně.