Řidičům se uleví. Studentská ulice v Plzni se po rekonstrukci znovu otevře pro auta

Foto: plzen.eu

V noci ze soboty 30. na neděli 1. října před půlnocí bude zprůjezdněna nově rekonstruovaná Studentská ulice. Její úpravy začaly už v září loňského roku. 

Studentská ulice se rekonstruovala v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Plaská a Gerská. Kromě opravy vozovky obou jízdních pásů byly vyřešeny i úpravy navazujících komunikačních a doprovodných ploch. „Způsob opravy vozovky byl navržen formou kompletní výměny konstrukčních vrstev včetně sanace podloží.  Z důvodů technického stavu stávající kanalizace a požadavku na vymístění revizních šachet na této kanalizaci z jízdní pruhů vozovky byla provedena rovněž úprava na dešťové kanalizaci pro odvodnění vozovky jejím přemístěním do středního dělícího pásu,“ informoval ředitel plzeňské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Zdeněk Kuťák.

Přes vozovku silnice I/20 jsou v místech křižovatek řízených signalizací navržena tzv. místa pro přecházení. „K tomuto řešení bylo přistoupeno vzhledem ke skutečnosti, že přechody pro chodce přes směrově rozdělené čtyřpruhové komunikace představují pro pěší značné bezpečnostní riziko, o čemž vypovídají statistiky nehodovosti z posledních let,“ dodal Kuťák.