Řidičům na Plzeňsku se uleví. Dolanský most je po rekonstrukci plně průjezdný

foto: Plzeňský kraj

Velká rekonstrukce Dolanského mostu, který je nejen důležitou spojnicí mezi severním Plzeňskem a Rokycanskem, ale zároveň umožňuje vyhnout se přetížené dopravě v Plzni, dospěla do zdárného konce. Od úterý 2. července byl provoz plně obnoven.

foto: Plzeňský kraj

Dlouhodobě plánovaná rekonstrukce Dolanského mostu byla zahájena v květnu 2018, kdy bylo provedeno úplné snesení a nahrazení původního vybavení mostu, demontována mostovka, která byla vystavěna širší, a to včetně nového veřejného chodníku širokého 1,5 metru s 0,75 metru širokým revizním chodníkem na protější straně. „Rekonstrukcí mostu dlouhého 203 metrů byla zvětšena šířka průjezdního prostoru vozovky z původních 5,4 metrů na nových 7 metrů. V rámci stavby byly postaveny nové úložné prahy na podpěrách, nový středový pilíř a byly provedeny sanace ponechaných železo-betonových částí mostu, jako jsou opěry, oblouky a stěnové stojky,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

foto: Plzeňský kraj

Součástí stavby bylo rozšíření komunikace se zesílením náspů gabionovou stěnou s výstavbou nového chodníku podél komunikace svedeného mimo dopravní prostor silnice II/180.

Stěžejní stavební práce byly ukončeny k 15. prosinci 2018, následující den byl na mostě obnoven provoz. V dubnu 2019 byly za částečného omezení provozu provedeny dokončovací a sanační práce, převážně z vnější strany a spodní stavby mostu.

„Stavební náklady byly 45 884 000 korun. Stavba byla předfinancována z rozpočtu Plzeňského kraje s předpokladem úhrady uznatelných nákladů do výše 85% z programu IROP,“ dodal hejtman Josef Bernard.