Řidiči z řad seniorů mohou absolvovat bezplatné školení

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně a Policie ČR ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 3 zve seniory na školení řidičů. „Senioři budou seznámeni dopravními policisty a dalšími specialisty se změnami v zákoně o silničním provozu, s nejčastějšími příčinami dopravních nehod, s problematikou řízení motorových vozidel seniory a povinnými lékařskými prohlídkami,“ uvedl starosta Městského obvodu Plzeň 3 Jiří Strobach.

V průběhu dvouhodinového semináře bude prostor i pro zodpovězení Vašich dotazů a řidiči obdrží brožurku s nejdůležitějšími změnami v silničním zákonu včetně dopravních značek. „Zájemcům bude předána samolepka na vozidlo s označením řidič – senior. Tímto označením chceme docílit u ostatní řidičské veřejnosti větší ohleduplnosti a laskavosti vůči našim řidičům – seniorům,“ dodal za Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně Ladislav Plochý. Školení je zdarma a není potřeba se dopředu přihlašovat, uskuteční se 17. dubna 2014 od 13 hodin v zasedacím sále ve 3. patře budovy ÚMO Plzeň 3 v sadech Pětatřicátníků 7,9 v Plzni. „Chtěli bychom upozornit zájemce o školení, že kapacita sálu je omezena, a proto by měli senioři přijít včas,“dodal Strobach.