Řidiči, připravte se ! Další uzavírky v centru vám prodlouží cestu a zkomplikují parkování!

Kde to bude uzavřené ?

Od pondělí totiž začíná rekonstrukce Dominikánské ulice a v úterý hned Riegerovy ulice. „Dominikánská ulice bude uzavřena v části od Sadů 5. května až po Veleslavínovu ulici,“ řekl vedoucí odd. přípravy komunikací a mostů MMP Ondřej Prokop. Pokud se tedy budete chtít dostat na náměstí Republiky budete mít na výběr už pouze dvě cesty ze čtyř možných. Hned v úterý se totiž uzavře Riegerova ulice. „Riegerova ulice bude uzavřena od náměstí až po Sedláčkovu a také ze sadů Pětatřicátníku po Sedláčkovu,“ dodal Prokop. Průjezdná tedy zůstane jen křižovatka se Sedláčkovou ulicí.

plzen_cz_riegerova-sedlackova-riegerova

 

Parkování ? Jeďte do Rychtářky !

Rekonstrukce těchto dvou vytěžovaných spojnic na náměstí, ale nepřinese komplikace jen s průjezdností. Lidé kteří tady žijí budou mít problém s parkováním. „Plánovaná rekonstrukce značně omezí či znemožní možnosti parkování nejen v rekonstruovaných ulicích, ale i v ulicích dotčených souvisejícími dopravními omezeními,“ řekl technický náměstek primátora Pavel Šindelář. Město ale držitelům parkovacích karet do zóny A,B nabízí náhradu. Lidé si tak mohou své parkovací karty dočasně vyměnit za parkovací karty do PD Rychtářka nebo si rozšířit územní platnost do konce tohoto roku.

Podnikání

Těžší to budou mít i podnikatelé a to hlavně v Riegerově ulici. Nejvíce pak budou zasažené restaurace. Ty budou muset uklidit  své předzahrádky.  „Do tří dnů od pokynů zhotovitele stavby musí být předzahrádky odstraněny,“ řekl stanovisko starosta UMO3 Jiří Strobach. Město ale celou věc vidí pozitivně i pro podnikatele. „Ze zkušeností, které máme, však mohu konstatovat, že tyto zhoršené podmínky budou pouze dočasné a v následujících letech by naopak tato rekonstrukce měla výrazně zlepšit kvalitu života i podnikání,“ uvedl náměstek Šindelář. Někteří obchodníci rekonstrukci vítají už teď. „Nevadí mi to. Naopak si myslím, že to bude přínosné,“ řekla majitelka optiky Ludmila Jíchová.

Co se vlastně bude dít?

Po předání staveniště bude v Dominikánské ulici stržen povrch a bude zahájena rekonstrukce vodovodu a kanalizace, bude se opravovat veřejné osvětlení a proběhne také rekonstrukce chodníků a komunikace. Povrchy pak budou hotové do konce srpna 2014. Po stržení povrchu v Dominikánské bude následovat to samé v Riegerově. Křižovatka Sedláčkovy a Riegerovy bude upravována v poslední fázi výstavby. Z Riegerovy ulice se následně stane pěší zóna. „Dokončení celé rekonstrukce obou ulic by mělo být do 15.3.2015,“ dodal náměstek. Aktuální informace o pokračování oparv se mohou lidé dočíst na webových stránkách města.