Rekonstrukce Studentské se protáhne až do léta 2020

Foto: Plzen.eu

O několik měsíců se opět protáhne rekonstrukce Studentské ulice v Plzni. Kvůli problematickému stavu dvou kolektorů musely být zastavené některé zásadní práce. Aktuální termín dokončení tak je stanovený až na léto 2020. Původně přitom měly práce skončit už v tomto roce.

„Bohužel se jako velmi problematický ukázal stav dvou kolektorů, u Remusu a na křižovatce s Gerskou, kvůli kterým musely být zastaveny některé ze zásadních prací na stavbě. Následně muselo proběhnout nové výběrové řízení na opravu těchto kolektorů a musela být zvolena složitější technologie pro vedení kanalizace,“ potvrdil Městský obvod Plzeň 1, na jejímž území se stavba nachází. To vše prodlouží tuto stavbu do léta 2020 s tím, že v tuto chvíli je termín dokončení plánován na polovinu července.

Rekonstrukcí prochází asi kilometrový úsek od Gerské ulice po vjezd do objektu Ice Arena Plzeň (zimní stadion na Košutce). Celá stavba spočívá v úpravě šířkového uspořádání Studentské ulice a navazujících úseků místních komunikací.  Má být navýšen počet jízdních pruhů v křižovatce s Gerskou ulicí směrem do centra, budou opraveny stávající zálivy autobusových zastávek včetně vybavení. Ve Studentské ulici vznikne před křižovatkou s Krašovskou ulicí ve směru z centra nový autobusový záliv a podélná parkovací stání ve Žlutické a Krašovské ulici. Dále budou upraveny  souběžné chodníky s pruhy pro cyklisty, světelná signalizace, veřejné osvětlení a provedeny sadové úpravy. Součástí akce je výstavba Boleveckého kanalizačního sběrače.