Rekonstrukce Mohylové opět pokročila, řidiči už mohou jezdit přes most

most v Mohylové ulici v době rekonstrukce / foto: plzen.eu

Stavební úpravy Mohylové ulice v úseku Husův park – Masarykova se posunuly do další etapy. Rekonstrukce mostu přes Úslavu byla dokončena na konci srpna. Kompletně hotovo by ale mělo být až příští rok v květnu.

Na nově zrekonstruovaném mostu přes Úslavu byly zesíleny nosné konstrukce pomocí předpínacích kabelů, byly vyměněny vozovka a izolace, mostní závěry, zídky, ložiska, zábradlí, úpravy se týkaly také asfaltových chodníků a celkové sanace železobetonové konstrukce mostu. Kromě mostu přes Úslavu byla dokončena oprava křižovatek Mohylová – Stará cesta a Mohylová – U Zastávky. Díky opraveným křižovatkám a mostu přes Úslavu se mohou dostat řidiči do ulice Nad Týncem.

„V současnosti probíhá dílčí etapa výstavby v úseku mezi křižovatkami Mohylová – U Zastávky a Mohylová – Staniční. Ta skončí nejdéle 20. listopadu 2019. V této etapě budou převedeny autobusové linky MHD č. 30 a 28 na objízdné trasy, včetně zřízení náhradních zastávek za zrušené zastávky „Poliklinika Doubravka“ a „Husův park“,“ uvedl plzeňský Magistrát.

Délka stavebních úprav Mohylové ulice je 466 metrů. Dojde k novému šířkovému uspořádání komunikace včetně výměny konstrukčních a krycích vrstev, dále proběhnou rekonstrukce zastávkových zálivů autobusů MHD, úpravy stávajících chodníků na stezku pro chodce a cyklisty, úpravy křižovatkových napojení místních komunikací a vybudování nových parkovacích stání. Součástí stavby je i kompletní rekonstrukce kanalizačních železobetonových stok vejčitého tvaru, včetně odlehčovací komory a vodovodu z tvárné litiny.

Celkové náklady všech stavebních úprav jsou bezmála 92 milionů. Na akci se podílí SÚS Plzeňského kraje, město Plzeň a Vodárna Plzeň.