Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje podporuje vzdělávání

ilustrační foto / pixabay.com

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje (RHK PK) poskytuje svým členům širokou nabídku služeb, včetně služeb v oblasti dotací a vzdělávání. V současné době zahajuje realizaci projektu „Vzdělávání členů RHK PK“ (CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005954), který je financován z operačního programu Zaměstnanost, a díky němuž mohou členové získat dotaci do výše 100% na vzdělávání svých zaměstnanců.

„Průběžné vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců významně ovlivňuje produktivitu práce a přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků. Tyto investice do lidí jsou sice nákladné, ale firmám se v dlouhodobém horizontu vždy vyplatí,“ říká ředitelka RHK PK Mgr. Radka Trylčová.

„Existují sice dotační programy, které firemní vzdělávání podporují, ale náročnost zpracování žádostí a následná administrativa řadu firem od využití těchto dotačních titulů odrazují. Tento projekt je jiný v tom, že veškerou administrativu zajišťujeme my a firmy pouze odebírají vzdělávací služby,“ vysvětluje manažer projektu Mgr. Marcel Gondorčín a doplňuje, že součástí projektu je velmi pestrá nabídka kurzů od školení manažerských a obchodních dovedností přes jazykové vzdělávání až po odborné technické kurzy.

Do projektu se dosud zapojilo 15 firem z celého Plzeňského kraje, další společnosti se jistě zapojí v průběhu projektu, který poběží až do konce roku 2019. Průběžně budou firmám nabízeny další semináře na aktuální témata z oblasti ekonomické a právní. Více informací lze nalézt na webových stránkách www.rhkpk.cz.