Region Šumava podepsal memorandum o spolupráci s Bavorským lesem

Cílem memoranda je další rozvoj turismu na české i německé straně hranice. Foto: Archiv

Memorandum o turistické spolupráci mezi Mikroregionem Šumava-západ a Ferienregionem Nationalpark Bayerischer Wald slavnostně podepsali jejich zástupci na setkání v Návštěvnickém centru v Železné Rudě. Tímto aktem zároveň vznikla nová přeshraniční turistická destinace. Cílem memoranda je zejména přinést nové projekty a další rozvoj turismu na české i německé straně hranice.

„V loňském roce byla založena turistická destinace Region Šumava, která se rozkládá na území západní části Šumavy. Je evidována jako destinace oblastní, tedy působící na větším území,“ sděluje úvodem koordinátor Mikroregionu Šumava – západ Jaroslav Tachovský.

Destinaci spravuje Mikroregion Šumava-západ a má zajistit udržitelný rozvoj území, což na Šumavě znamená především rozvoj cestovního ruchu, jeho propagace a efektivní marketing tohoto regionu.

Oficiální název nové přeshraniční turistické destinace je Region Šumava – Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald a rozkládá se na území 25 obcí, z čehož je 13 obcí českých a 12 bavorských.

Důležitým prvkem budoucího rozvoje je úzká spolupráce s podnikateli a lokálními destinacemi působícími na tomto území, zejména s lokální destinací Železnorudsko. Podepsalo se i Memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu s Městem Klatovy.

„Zásadním rozhodnutím při tvorbě přeshraniční destinace bylo, že jsme se dohodli s bavorskou stranou o spolupráci a jednotném řízení celého projektu, což je samozřejmě výhodné pro obě strany. Můžeme prezentovat Šumavu a Bavorský les jako jeden turistický cíl,“ dodává Jaroslav Tachovský.

Vytvoření nové destinace navazuje na předchozí úspěšnou spolupráci obou stran, jejíž výsledkem byly přeshraniční projekty v celkové částce kolem čtyř milionů Euro. Jednalo se zejména o projekty Putování bez hranic srdcem Evropy, Po stopách Karla IV., Slatěmi a pláněmi Šumavy a Bavorského lesa, Historie podmaleb ve skle a Dřevařství na Šumavě a v Bavorském lese.

„Výsledkem již probíhající spolupráce byla v letošním roce společná účast na výstavě cestovního ruchu VCR Holiday World 2018 a také společné stánky na podzimním veletrhu cestovního ruchu v Plzni ITEP 2018, který proběhl minulý týden. Pravidelně také probíhá i spolupráce v rovině kulturní a společenské,“ doplnil Tachovský.