Ředitelky plzeňských mateřských škol zřizovaných městem dostanou přidáno

Foto: 54. MŠ

S platností od září 2019 se ředitelkám mateřských škol zřizovaných městem Plzeň zvyšuje plat o více než 1000 korun. Úpravu příplatků už schválila Rada města Plzně. Zvýšení mzdy odpovídá zhruba rozdílu mezi dvěma platovými třídami. Statutární město Plzeň je zřizovatelem 40 mateřských škol.

Pedagogická komora vyzvala ředitelky mateřských škol v celé České republice, aby usilovaly o přehodnocení zařazení z 10. do 11. platové třídy. Některé ředitelky pak s tímto podnětem oslovily vedení města, městské obvody a Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně.

„K uvedené záležitosti máme stanoviska ministerstva práce a sociálních věcí již z roku 2010 a 2011. Vyplývá z nich, že není-li ředitelkami obhospodařován nemovitý majetek, nejde o komplexní koordinaci správy organizace a nelze 11. platovou třídu přiznat. Tento výklad v současné době výslovně potvrdilo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Přesto máme jako zřizovatel vůli ocenit náročnost práce ředitelek a zohlednit ji proto ve zvýšení příplatku za vedení,“ vysvětlila radní pro oblast školství Lucie Kantorová (ANO).