Rakovinu musíme kvalitně léčit. Podle europoslance Pavla Poce se musí spojit celá Unie

Pavel Poc / foto: YouTube

Na národní i celoevropské úrovni je potřeba zvýšit pozornost rakovině tlustého střeva a slinivky břišní. Naléhavě na to upozorňuje europoslanec Pavel Poc (ČSSD) ze západních Čech. Naposledy o tom mluvil při jednáním pracovní skupiny Evropského parlamentu nazvané „Poslanci proti rakovině“ (MAC). On sám již přispěl k vytvoření plošného kolorektálního screeningového programu v České republice. Podle Pavla Poce je potřeba zlepšit prognózu rakoviny slinivky břišní a jejího přežití pomocí výzkumu a meziresortní spolupráce. Informuje o tom na svém webu.

Podpora prevence, snížení úmrtnosti zajištěním rovného přístupu k vysoce kvalitní léčbě a péči a zajištění dobré kvalitu života pro pacienty s rakovinou i pro pacienty v remisi (období bez známek onemocnění po úspěšné léčbě, kdy pacient již netrpí žádnými příznaky – pozn. red.). To jsou tři strategické cíle v oblasti boje proti rakovině v současné parlamentní legislativě. Tu má v Evropském parlamentu na starosti Pracovní skupina nazvaná „Poslanci proti rakovině“ (MAC). Skupina byla založena přesně před deseti lety v roce 2005 europoslancem a předsedou MAC Alojzem Peterlem, aby usnadnila spolupráci všech stran v boji proti rakovině s cílem snížit riziko jejího výskytu v Evropě.

Při příležitosti desátého výročí ustavení pracovní skupiny e sešli europoslanci z různých politických skupin, včetně předsedy MAC Alojze Peterleho a místopředsedů skupiny Nessy Childers a Pavla Poce, ale i komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis, předseda Asociace evropských lig proti rakovině Sakari Karjalainena a předseda Evropské koalice pacientů s rakovinou profesora Francesco de Lorenza.

plzen_cz_rakovina střevPodle Alojze Peterleho by se v každém ze členských států Evropské unie měla existovat skupina proti rakovině, která by sdružovala zástupce všech hlavních politických stran. To by pomohlo posílit spolupráci mezi národními politikami v oblasti zdraví a ke snížení rozdílů mezi nimi. Komisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andiukaitis dodal, že je Evropská komise zavázána k účinné a efektivní politice kontroly rakoviny. „Našim cílem je a zůstane prevence rakoviny, snaha zlepšit vyhlídky pacientů s rakovinou včasnou diagnózou, patřičná informovanost a péče o pacienty. Skupina MAC bude nadále našim referenčním partnerem ve společném úsilí bojovat proti rakovině v Evropské unii.“

Profesor Francesco de Lorenzo, předseda Evropské koalice pacientů s rakovinou, upozornil na existující překážky, které musíme překonat. Přežití pacientů s rakovinou naštěstí stoupá, avšak je potřeba přizpůsobit politiky tak, aby vyhovovaly potřebě jejich znovuzačlenění do normálního života. Na evropské úrovni zbývá udělat mnoho práce, aby byly sníženy rozdíly mezi zeměmi EU, pokud jde o přístup ke screenenigovým programům a k léčbě.

Místopředsedové skupiny Poslanci proti rakovině Nessa Childers a Pavel Poc rovněž vyzdvihli její roli při usnadnění práce v oblasti boje proti rakovině.  Europoslankyně Childers se zaměřila zvláště na screeningové programy rakoviny prsu a na jejich častější uplatňování v EU, a vyjádřila svou podporu transparentnosti a lepšímu přístupu k lékařskému ošetření. Europoslanec Pavel Poc mluvil o naléhavě potřebě zvýšit pozornost rakovině tlustého střeva a slinivky břišní na národní i unijní úrovni. On sám již přispěl k vytvoření plošného kolorektálního screeningového programu v České republice.