Ráj mezi čtyřmi řekami najdete na fotografiích v DEPO2015

Od 21. října až do konce ledna příštího roku bude v hale bývalého dopravního depa vystavené společné fotoalbum plzeňských obyvatel, tvořící pestrý obrázek města Plzně. Druhá část Plzeňského rodinného fotoalba, nazvaná „Ráj mezi čtyřmi řekami“, nabídne konečný výběr z nasbíraných snímků a bude tak vyústěním ročního projektu, v jehož rámci se podařilo shromáždit na 3000 fotografií. Akce je součástí programu Evropského hlavního města kultury 2015.

„Tentokrát je výstava obsahující výběr přibližně 350 snímků pojata umělečtěji, více pracuje s detaily a textem. S výběrem nám pomáhá francouzský kurátor Jean-Pierre Moulères, který byl autorem podobné výstavy rodinných fotografií v Evropském hlavním městě kultury Marseille-Provence 2013. V Marseille měl projekt ohromný úspěch a i tady v Plzni jsme byli příjemně překvapeni počtem návštěvníků i množstvím snímků, co nám lidé zasílají,“ podotýká Kristýna Jirátová z týmu Plzeň 2015.

Výběr fotografií nebyl jednoduchý.  Několik měsíců se mu věnoval expert, který pro francouzské Evropské hlavní město kultury před dvěma roky vyvinul řadu participativních návrhů s důrazem na jednoduché a každodenní zvyky obyvatel. Je autorem projektu Cheurcheurs de midi, který byl následně inspirací pro Plzeňské rodinné fotoalbum. „Třídíme, promícháváme a vytváříme nové rodiny, aniž bychom dbali na pokrevní pouta či chronologické řazení. Zároveň tím vytváříme zároveň jednu novou rodinu všech, kteří fotky zaslali, i těch, co se na ně přijdou podívat. Necháme prosvitnout tajným konstelacím, které všechny tyto obrázky mezi sebou propojují. Tak nějak bylo krok za krokem načrtnuto nové, naprosto subjektivní, fotoalbum. Je to spíše impresionistický portrét Plzně,“ popisuje Jean-Pierre Moulères.

První část výstavy probíhala v DEPO2015 letos od jara do léta a ukázala zhruba čtvrtinu z první tisícovky fotografií. Za tři měsíce trvání ji vidělo několik tisíc návštěvníků. „Úspěšnost první části výstavy je důkazem pozitivního vztahu Plzeňanů ke svému městu a sounáležitosti s ním v kterékoli době.  Věřím, že tomu tak bude i ve druhé části. Konečný výběr umělecky zpracovaných fotografií nám má ukázat ´ráj mezi čtyřmi řekami´, tak si ho pojďme společně užít,“ vyzývá Martin Baxa, první náměstek primátora a předseda správní rady společnosti Plzeň 2015.

Jako součást projektu Skryté město se Plzeňské rodinné fotoalbum zabývá živými příběhy, historií a každodenním životem plzeňských obyvatel. Činí tak skrze médium fotografie, ovšem ne fotografie umělecké či reportážní, ale pomocí snímků, které má každý z nás doma na stole, v šuplíku, na poličce nebo uložené v počítači či v mobilním telefonu.

Práce na Plzeňském rodinném fotoalbu začala v prosinci roku 2014 postupným sběrem prvních fotografií. Základ webové galerie, která měla Plzeňanům představit smysl a cíle projektu, se rodil postupně. Množství fotografií i řada zajímavých příběhů se nasbíraly během workshopů pro veřejnost, uspořádaných ve spolupráci s katedrou antropologie FF ZČU. S pohledem upřeným zároveň do minulosti i současnosti se tak pomalu tvořil obrázek Plzně i jejích obyvatel. Jak zájem o výstavu rostl, přibývaly i nové a nové fotografie, další a další příběhy. Ty budou součástí společné akce na konec roku, kdy byla Plzeň Evropským hlavním městem kultury 2015.

„Součástí jedinečného fotoalba můžete být i vy! Pošlete nám fotografie se svými zážitky z kulturního roku 2015. Ze zaslaných fotografií vytvoříme nejdelší fotoalbum na světě na 1,3 kilometru dlouhé trase z náměstí Republiky do DEPO2015. V rámci rozloučení s rokem 2015 si pak fotografie budete moci prohlédnout a na konci výstavy vystřihnout a odnést domů fotku, která je vám blízká. Fotografie v tiskovém rozlišení minimálně 1500×1000 pixelů ukládejte na fotoalbum.plzen.eu do 10. listopadu; pokus o rekord proběhne 12. prosince odpoledne,“ doplňuje programový ředitel Plzně 2015 Jiří Sulženko.