Radničtí vysadili lípu republiky a objevili slavného rodáka, autora tradice zelených stokorun

V Radnicích také vysadili lípu republiky.

Svůj národní strom, lípu srdčitou, vysadili v neděli 28. října u příležitosti stého výročí vzniku samostatného Československa také občané Radnic u Rokycan. Třímetrový strom se nachází v zahradě zdejšího Muzea Josefa Hyláka, nejstaršího muzea na Rokycansku. Občané Radnic se také dozvěděli o slavném místním rodákovi, o kterém až doposud místní nevěděli. Byl jím úředník Národní banky Československé Rudolf Schmaus, jenž se významnou měrou podílel na vzniku prvních československých papírových platidel a založil tradici zelených stokorun.

Kromě vysazení lípy srdčité, na níž se podíleli přítomní občané společně se zástupci vedení města, si mohla veřejnost prohlédnout expozici řemesel v muzeu. Společně občané také uctili položením květin památku padlých vojáků za první světové války na budově bývalé radnice, která byla zároveň rodným domem Rudolfa Schmause. Před samotnou výsadbou lípy seznámil zastupitel města Miroslav Jaroš přítomné s objevením radnického slavného rodáka.

Radničtí sázejí lípu republiky

„O Rudolfu Schmausovi jsem se dozvěděl zcela náhodou, a to při poslechu reportáže Českého rozhlasu o prvních československých papírových platidlech, kde byl Rudolf Schmaus zmíněn jako jeden z významných úředníků, jenž se podílel právě na vzniku těchto bankovek. V dané reportáži byla zmínka i o jeho rodišti – Radnicích u Plzně. Město Radnice je velmi hrdé na své zdejší slavné rodáky, věřím, že i o panu Schmausovi vznikne v radnickém muzeu expozice, jež přiblíží jeho úspěšnou kariéru bankovního úředníka, který byl pracovně v době první republiky i v New Yorku,“ přiblížil objevení rodáka Miroslav Jaroš.

Rudolf Schmaus se narodil 14. prosince 1876 v Radnicích v domě č. p. 70. V létě 1900 zažil Rudolf Schmaus vrchol své kariéry, když nastoupil do pražské filiálky Rakousko-uherské banky. Odtud po vyhlášení Československa přešel do služeb Národní banky Československé. Brzy se v těchto institucích vypracoval na odborníka na tisk cenin a rozpoznávání jejich padělků a díky jeho posudkům bylo usvědčeno několik padělatelů.

Schmaus byl jako uznávaný odborník na ceninový tisk pověřen spoluprací na technické přípravě tehdy vznikajících prvních československých papírových platidlech. Následně byl i jedním z úředníků pověřeným dozorem při jejich tisku, a to dozorem v tiskárně American Bank Note Company v New Yorku, která tiskla první československé tisícikoruny. Ještě před Schmausovým odjezdem do New Yorku se však již začaly připravovat některé hodnoty státovek II. emise. Schmaus při procházce Prahou našel fotografii Hradčan, jako symbol české státnosti ji navrhl na novou stokorunu. Schmaus poté údajně schválil rytiny bankovky a určil zelenou barvu stokoruny, lidově zvané Hradčany nebo Zelená. Rudolf Schmaus zemřel 24. prosince 1966 ve věku 90 let.