Radní Plzně odklepli čtyři miliony na dotační program pro kulturu

Magistrát města Plzně. Foto Richard Beneš

Vyhlášení Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na rok 2020 schválili radní Plzně. Celkem by příští rok měly být uvolněny čtyři miliony korun. Peníze jsou určeny na podporu celoroční kulturní a umělecké činnosti a na podporu uměleckých a kulturních projektů.

„Již více než dvacet let existuje propracovaný dotační systém finanční podpory kultury ve městě Plzni. Jde o podporu širokého spektra kulturních aktivit, zejména neziskových organizací a nekomerčních kulturních akcí a činností,“ uvedla náměstkyně primátora pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková (ANO).

Program bude opět rozdělen do dvou částí. Pro Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti je určen jeden milion korun, na Jednoletý dotační program na podporu uměleckých a kulturních projektů jde o částku tři miliony korun.

„U programu na podporu uměleckých a kulturních projektů byly tematické okruhy navrženy v souladu s Programem rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2020–2030. Minimální výše požadované i poskytnuté dotace je 20 tisíc korun a maximální výše 300 tisíc korun. Jeden žadatel může v tomto dotačním programu podat pouze jednu žádost na činnost a maximálně dvě žádosti na projekt, vyjma institucí s více pobočkami,“ řekla Květuše Sokolová, vedoucí Odboru kultury Magistrátu města Plzně.

V programu na podporu uměleckých a kulturních projektů byly stanoveny tyto tematické okruhy: Veřejný prostor města jako místo pro umělecká díla a kulturní animace, Umělecké a kulturní projekty pro děti a mládež, podpora začínajících autorů a podpora kulturně vzdělávacích aktivit, Kultura jako nástroj uchování kulturních hodnot a tradic a Podpora reprezentace plzeňské kultury.