Radčice bojují proti černým skládkám. Pomoci má nové sběrné místo

foto: město Plzeň

Nové moderní sběrné místo mají k dispozici v Radčicích. Od jeho zřízení za půl milionu korun na celkové ploše 225 metrů čtverečních si radnice městského obvodu slibuje snížení výskytu černých skládek a tím i zvýšení kvality života občanů. 

Foto: město Plzeň

„Aktuálně zde bude prostor na separované odpady, tedy plast, sklo, papír, kov, elektroodpady, dále kontejner na bioodpad a spalitelné odpady a nově i kontejner na suť z nepodnikatelské činnosti,“ přiblížil starosta městského obvodu Rolando Arias.

Sedmý městský obvod projekt realizoval v součinnosti s Čistou Plzní, tedy městskou firmou, jež má na starost systém nakládání s odpady na území západočeské metropole. „Čistá Plzeň bude také sběrné místo provozovat. V současné době je na území Plzně šest sběrných míst, nachází se v okrajových částech, tedy kromě Radčic také v Křimicích, Malesicích, Liticích, Radobyčicích a ve Lhotě,“ přiblížil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

foto: město Plzeň

„Projekt byl financován městským obvodem Plzeň 7 – Radčice za podpory Odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně. Z městského Fondu životního prostředí byla poskytnuta dotace ve výši 200 tisíc korun,“ vysvětlil Michal Vozobule, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí.

Podle starosty Rolanda Ariase bude sběrné místo později ve spolupráci se Správou informačních technologií města Plzně napojeno na datovou infrastrukturu a městská část bude usilovat o možnost dalšího rozšíření sběru odpadů.

Městský obvod Plzeň 7 – Radčice má rozlohu 412 hektarů a žije v něm kolem 1300 obyvatel. Nachází se na západní straně Plzně mezi Městským obvodem Plzeň 9 — Malesice a jižněji situovaným křimickým obvodem.