Ptáme se politických lídrů: Jste pro budování dalších montoven?

Průmyslová zóna Borská pole v Plzni / foto: M. Osvaldová

V naší předvolební anketě jsme se tentokrát lídrů některých politických stran zeptali na možnost budování dalších hal s montážními linkami. Jejich odpovědi byly vzácně shodné.

Martin Zrzavecký (ČSSD): Určitě ne. Myslím si, že město Plzeň má na víc. Je třeba podporovat firmy, které zaměstnávají kvalifikované pracovníky a věnují se vědě, výzkumu a inovacím.

Roman Zarzycký (ANO): Jednoznačně ne. Myslím si, že zabráníme tomu, aby tady vznikaly další montovny, jako například v Liticích. Takže rozhodně sem nebudeme tahat další občany řekneme z Rumunska, Bulharska a jiné. Určitě budeme proti nim.

Martin Baxa (ODS): To v žádném případě ne. Plzeň, potřebuje průmysl, který bude postavený na vyšší přidané hodnotě, na vysokoškolácích na spolupráci s univerzitou, takže montovny určitě budoucností města nejsou. 0:32

Jana Levová (SPD): Rozhodně ne! Je to hlavní a stěžejní bod našeho programu. My celorepublikově jsme proti montovnám. A je třeba říct tu obecnou pravdu, že většinou se to staví na loukách nebo na polích. Zabírá to ornou půdu a další věc je ubytovávání těch pracovníků.

Pavel Bosák (Piráti): Tak to určitě ne, protože si myslím, že ty kapacity výrobní s nízkou přidanou hodnotou jsou v Plzni dostačující spíš přesahují možnosti zdejšího pracovního trhu takže sem vozíme tisíce agenturních pracovníků, pro které nemáme infrastrukturu.