Psychiatrická nemocnice a město pro lepší spolupráci

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Ředitel Psychiatrické nemocnice v Dobřanech Petr Žižka a starosta města Martin Sobotka podepíší v pondělí 28. srpna  memorandum o spolupráci obou organizací, která zahrnuje mimo jiné i vytváření možností pro začleňování pacientů zpět do běžného života.

Obsahem memoranda jsou tři hlavní oblasti aktivit. Kultura, osvěta a vytváření možností pro to, aby pacienti měli možnost smysluplného vyžití při práci pro město či spolky. V první oblasti jde zejména o pořádání výstav prací pacientů, v druhé o přednášky pro veřejnost na téma duševní zdraví. Třetí oblast by se měla vymknout zažité představě toho, že pacienti jsou vhodní jen pro jednoduchou a nenáročnou práci, měli by mít možnost uplatnit svou odbornost a kvalifikaci.

Zemský ústav pro choromyslné se stal součástí Dobřan 17 let před koncem 19. století, symbolicky tak v roce 2017 stvrdí podpisy  zástupci města a psychiatrické nemocnice dlouhodobou snahu o to, aby si obě instituce nejen nepřekážely, ale aby nacházely možnosti, jak spolupracovat. Někdejší ústav byl svou rozlohou stejný jako původní Dobřany, dodnes je významnou dominantou a s velkým náskokem největším místním zaměstnavatelem. Zároveň jde o společenský fenomén, díky němuž je v Dobřanech menší problém se stigmatizací duševních nemocí.