Průzkum SANEP: Třetina Čechů nevaří

ilustrační foto

Češi jsou národem kutilů, houbařů a pivařů. S vařením to již tak slavné není, ale lze říci, že Češi jídlo mají rádi. Ostatně gastronomie se v posledních letech stala hitem v podobě různých kuchařských pořadů, streamů či receptů v podobě časopisů či kuchařek a lze říci, že se i domácí kuchtění stává pro řadu lidí koníčkem.

Jak ukázal aktuální průzkum společnosti SANEP, nejvíce strávníků obědvá doma, a to 31,1%. V tomto čísle se pochopitelně nejvíce odráží téměř celá populace lidí v důchodovém věku, ale také maminek na mateřské dovolené. V zaměstnání pak obědvá 27,4% dotázaných. Zde je potřeba říci, že se jedná jak o kantýny, tak ale i o oběd přinesený z domova. Obědu ve fastfoodech pak dává přednost 12,6% dotázaných. Pro tuto část domácí populace představuje tento druh stravováni dostupné a časově nenáročně jídlo a navíc se lze pokaždé stravovat v jiném typu fastfoodu. V restauraci se pak nejčastěji obědvá 12,6% dotázaných. Pět procent domácí populace pak neobědvá vůbec. Večeře jsou již v drtivé většině domácí záležitostí, což potvrzuje 79,7% veřejnosti. Přitom ovšem za večeři je možné považovat i např. studenou večeři.

Za zajímavé lze považovat zjištění, že 27,6 % dotázaných nevaří. Pochopitelně, že většinu nevařících tvoří mužská část populace. Jednou až třikrát týdně doma vaří 21,3 % domácí populace. Čtyřikrát až pětkrát týdně pak doma vaří 19,7 % dotázaných.

Nejčastěji se doma vaří pro rodinu nebo pro sebe, což uvedlo 51,8%veřejnosti. Recepty hledá 23,2% dotázaných na internetu. Podle chuti vaří 10,3% veřejnosti a na rodinné recepty nejčastěji dá 8,7% respondentů. Podle kuchařek pak nejčastěji vaří 6,5% veřejnosti. Po receptech z časopisu sahá 1,2% dotázaných a podle receptů z televize vaří 1,1% českých domácích kuchařů a kuchařek. Ovšem nejčastěji se při vaření kombinují všechny dostupné zdroje receptů, což uvedlo 35,3% dotázaných.