Projekt zajišťující obědy zdarma pro chudé děti slaví úspěchy

Krajský úřad Plzeňského kraje.

Úspěch zaznamenal projekt na podporu školního stravování dětí ze sociálně slabých rodin v mateřských a základních školách. Zatímco loni využilo v Plzeňském kraji tuto pomoc jen 58 dětí z 15 škol, letos je zájem obrovský. Kraj tentokrát prostřednictvím evropských peněz podpoří 350 dětí z 23 škol.

„Kraj požádá ministerstvo práce a sociálních věcí o podporu projektu Obědy do škol v Plzeňském kraji 2019/2020 v rámci výzvy Operačního programu potravinové a materiální pomoci dětem ve vážné sociální nouzi. Cílem projektu je zabezpečit stravování dětem ze sociálně slabých rodin ve věku 3-15 let,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana Ivana Bartošová (KDU-ČSL).

Projekt bude zastřešovat Plzeňský kraj a díky němu podpoří Základní školu a Mateřskou školu pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, kterou zřizuje. Jedná se o zajištění stravování pro šest dětí mateřské školy a 26 žáků základní školy. „Současně podpoříme dalších 22 základních a mateřských škol, které se zapojily do projektu prostřednictvím svých zřizovatelů, kterými jsou obce a města. Předpokládané výdaje projektu činí 1,99 milionu korun,“ doplnila náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje.