Projekt PROSIT umožní žákům ZŠ navštívit velké plzeňské městské firmy

Při exkurzi si žáci prohlédli dynamický dispečink PMDP. Foto: Plzen.eu

Za brány tramvajové vozovny, do měníren, hydroelektrárny nebo na dynamický dispečink Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) se díky projektu PROSIT podívalo už přes 300 školáků plzeňských základních škol. Cílem společného projektu města a PMDP je prostřednictvím exkurzí zatraktivnit určité pracovní pozice a motivovat žáky základních škol ke studiu technických oborů.

Projekt PROSIT spustilo v minulém roce město Plzeň se snahou zlepšit propojení vzdělávání a potřeb trhu práce, získalo na něj podporu ve výši 22 milionů korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. „Dlouhodobě vidíme klesající zájem žáků o technické obory, chceme jim proto umožnit dozvědět se přirozenou cestou o technických pozicích více a vzbudit o ně zájem. Investice do dětí patří mezi naše priority,“ vysvětlil primátor města Plzně Martin Baxa (ODS).

Podle prvního náměstka primátora a předsedy představenstva PMDP Romana Zarzyckého (ANO) projekt propojuje 15 plzeňských základních škol, čtyři velké městské firmy, konkrétně Vodárnu Plzeň, Plzeňskou Teplárenskou, Čistou Plzeň a také Centrum robotiky. Zapojené školy a Centrum robotiky byly vybaveny špičkovými technickými pomůckami a zapojené firmy zvou žáky do svých provozů. „Naše městské společnosti tak dostávají možnost prezentovat svoji činnost části obyvatel a mohou se i představit jako perspektivní zaměstnavatelé,“ řekl Roman Zarzycký.

Celkem zatím PMDP uspořádalo 13 exkurzí a dalších 15 letos ještě plánuje. „Žáky postupně bereme do našich hlavních objektů, do budovy Hydro, kde projdou měnírnou, malou vodní elektrárnou, kabelovou rozvodnou, dynamickým dispečinkem a setkají se specialisty z dopravního oddělení i marketingu,“ říká Michal Kraus, generální ředitel PMDP. Další tematický okruh zahrnuje celou tramvajovou vozovnu na Slovanech a děti se mimo jiné dozví i o provozu veřejného osvětlení. Poslední okruh děti absolvují v autobusovém a trolejbusovém depu na Karlově, ve výpravnách vozů a dílnách.

„Exkurze do městských firem nejsou jen teoretické, žáci si mohou i leccos vyzkoušet. Naše vzdělávání se tím propojuje s potřebami trhu práce. Vzhledem k tomu, že nastupuje průmysl 4.0, tak se naši žáci učí pracovat s chytrými technologiemi, učí se řešit problém, zpracovávat nejrůznější informace,“ řekla radní města Plzně pro oblast školství Lucie Kantorová (ANO).

Petra Chmelířová, vedoucí personálního a mzdového oddělení, si projekt chválí: „Žáci se setkávají a vedou diskuze s našimi odborníky a projevují o informace z reálného provozu velký zájem. Pro nás je to šance, jak představit PMDP jako možného budoucího perspektivního zaměstnavatele, který poskytuje zázemí profesionálům na všech pracovních pozicích.“

„Exkurze do městských společností jsou pro školy vítaným zpestřením. Zvláště pro vyšší ročníky, kdy se žáci rozhodují o svém profesním uplatnění. Určitě jsou tyto exkurze oživením výuky. Do budoucna bychom přivítali rozšíření exkurzí do dalších, možná i nejen městských, firem. Žáci by tak při svém rozhodování o svém profesním zaměření měli možnost seznámit se s širší škálou potencionálních možností na trhu práce,“ doplnila Eva Peisarová, ředitelka 16. základní školy a mateřské školy, jež se do projektu zapojila.