Projekt „Nezmrznou“ pomáhá přežít zimu plzeňským bezdomovcům

Pomoc bezdomovcům nabízí v Plzni Domov sv. Františka

Také letos pomáhá město Plzeň v zimních měsících lidem bez domova. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí individuální dotace pro Městskou charitu Plzeň ve výši 50 tisíc korun. Projekt s názvem „Nezmrznou“, již pravidelně od roku 2012 poskytuje finanční prostředky pro Domov svatého Františka, které tam pomáhají řešit nedostatečnou kapacitu ve dnech, kdy teploty padají hluboko pod bod mrazu. Je jedním z opatření Akčního plánu řešení bezdomovectví.

„Primárním cílem poskytnuté dotace je zajištění ubytování pro zájemce o nocleh v zimních měsících, které by kvůli plné kapacitě Domov svatého Františka nemohl přijmout k noclehu. Hlavním účelem je předejít vážným újmám na zdraví lidí bez domova,“ popsala náměstkyně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí Eliška Bartáková (ANO).

V mrazech uvítají bezdomovci i nocleh na „teplé židli.“

V případě převisu poptávky po ubytování v Domově svatého Františka zajistí Městská charita Plzeň pro zájemce komerční ubytovnu na dobu nezbytně nutnou. „Pokud nebude dotace z důvodu mírné zimy čerpána, využije ji následně Domov svatého Františka na nákup materiálu, jako jsou postele, matrace nebo testy na drogy,“ doplnila Eliška Bartáková.

Noclehárna Domova svatého Františka má kapacitu 46 osob, v zimních měsících je možnost navýšit ji až na 56 míst. „Dalším 24 osobám pak může domov nabídnout „teplou židli,“ uvedla Karolína Vodičková z odboru sociálních služeb. Domov svatého Františka je jediné plzeňské zařízení, které poskytuje komplexní sociální služby pro lidi bez domova – od terénního programu přes nízkoprahové denní centrum, noclehárnu a azylový dům.