Prodávám ohrožený druh raka. Muž ale se svým inzerátem narazil a teď má problém s policií

Čtyřiadvacetiletý muž na internetových stránkách s nabídkou zboží zveřejnil inzerát, kdy nabízel k prodeji pět raků říčních. Jedná se přitom ale o chráněný druh živočichů, a tak má teď mladík policistům co vysvětlovat.

„Muž úmyslně nabízel raka říčního, který je zařazen mezi kriticky ohrožené druhy živočichů. Věděl, že se nachází v korytě vodního toku u obce na Plzni-jihu a byl srozuměn s tím, že se jedná o chráněný druh živočicha,“ prohlásila policejní mluvčí Dana Ladmanová.

V Zákoně o ochraně přírody a krajiny jsou přitom podle Ladmanové uvedeny chráněné jednotlivé druhy živočichů. „Podle uvedeného zákona, je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny,“ dodala mluvčí.

Muž si ve zkráceném přípravném řízení převzal sdělení podezření z přečinu neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami.